EEM Groepenkasten

1 of 2 stempassen?

stemmen verkiezingenEmmen – In tegenstelling tot wat spotjes op radio en televisie beweren, krijgen niet alle kiesgerechtigden twee stempassen in de brievenbus. In de gemeente Emmen wordt er gestemd voor de leden van de Provinciale Staten van Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s. In Emmen zijn er twee waterschappen; het waterschap Vechtstromen heeft een herindeling gehad en daarmee ook een vervroegde verkiezing. Dit waterschap doet op 18 maart 2015 niet mee.

Dit betekent dat alle inwoners van de gemeente Emmen, die stemgerechtigd zijn, een stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen hebben ontvangen. Een aantal inwoners heeft ook een tweede stempas ontvangen, namelijk de kiesgerechtigden die in het gebied van het waterschap Hunze en Aa’s wonen. Zij mogen ook hun stem uitbrengen voor een nieuw waterschapsbestuur. Inwoners die onder het Waterschap Vechtstromen vallen, krijgen dus alleen een stempas voor de Provinciale Staten verkiezingen.

Naast de verkiezing van de Provinciale Staten en Waterschap Hunze en Aa’s zijn er dorpsraadverkiezingen in Erica en Zwartemeer. Woont u in één van deze dorpen, dan heeft u ook een stempas voor deze verkiezing ontvangen.

(Bron: emmen.nl)Back To Top