EEM Groepenkasten

14 Nieuwe verkeersborden in Nederland. Ken jij ze al?

nieuwe verkeersborden nederlandDit jaar zijn er in Nederland 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, vooral als je bedenkt dat het al meer dan 10 jaar geleden is dat er nieuwe borden in gebruik zijn genomen. Hoe zien die nieuwe borden er uit? Wat betekenen ze en ken jij ze al?

Op zaterdag 1 juli 2017 zijn deze nieuwe borden ingevoerd. De oorspronkelijke planning was om deze borden al op 1 januari 2015 in te voeren. De 14 nieuwe blauwe verkeersborden moeten voor meer duidelijkheid zorgen in bepaalde verkeerssituaties.

Busbanen, trambanen, passeerstroken en uitwijken

Met de nieuwe borden worden trambanen, busbanen of -stroken of combinaties daarvan aangegeven. Voor de invoering van deze nieuwe borden werden daarvoor algemene borden met daarbij een onderbord gebruikt. Op dat onderbord stonden de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. De nieuwe borden zorgen voor meer duidelijkheid bij passeerstroken voor landbouwvoertuigen en de uitwijkmogelijkheden op smalle wegen.

Goed voor de verkeersveiligheid

Heb jij ze al gezien, die nieuwe verkeersborden? Het betreft 12 blauwe gebodsborden en 2 blauwe informatieborden over uitwijkplekken of verplichte rijstroken. Hiermee wordt bijvoorbeeld aangegeven of een bepaalde rijbaan alleen voor bussen is of juist voor vrachtwagens. De beide informatieborden geven aan of er een uitwijkplaats links of rechts van de weg is. Dit werd tot nu toe met allerlei verschillende borden gedaan, hetgeen erg verwarrend en dus gevaarlijk was. Met de nieuwe borden wordt dus de verkeersveiligheid vergroot.

Overzicht nieuwe borden

Bord F11
Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niets sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/u.
Bord F12
Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/u.
Bord F13
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
Bord F14
Einde busbaan of -strook.
Bord F15
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.
Bord F16
Einde trambaan of -strook.
Bord F17
Rijbaan of – strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
Bord F18
Einde bus- en trambaan of – strook.
Bord F19
Rijbaan of – strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen.
Bord F20
Einde rijbaan of – strook voor vrachtauto’s en lijnbussen.
Bord F21
Rijbaan of – strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s.
Bord F22
Einde rijbaan of – strook voor vrachtauto’s.
Bord L20
Uitwijkplaats rechts van de weg.
Bord L21
Uitwijkplaats links van de weg.

(Bron: overheid.nl)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top