EEM Groepenkasten

25.000 euro voor schaapskudde in Bargerveen

Gescheperde schaapskudde Bargerveen Drenthe Zwartemeer

Bargerveen – De schaapskudde van het Bargerveen ontvangt in 2015 25.000 euro en wordt toegevoegd aan de Drentse regeling voor de gescheperde schaapskuddes. Datzelfde geldt voor de in Het Stroomdal. Deze regeling komt dan op 10 kuddes. In 2015 zal deze regeling worden geëvalueerd.

Gescheperde schaapskuddes zijn recreatief en beeldbepalend op het gebied van toerisme in Drenthe. Daarnaast zijn deze kuddes ook vanuit cultureel oogpunt en voor natuur- en landschapsbeheer belangrijk.Back To Top