EEM Groepenkasten

6 April referendum Oekraïne. Weet u al hoe u gaat stemmen?

kieskompasOp 6 april 2016 kunnen Nederlanders in een referendum stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Lang niet iedereen weet dat dit referendum wordt gehouden of waar het referendum echt over gaat.

Om kiezers te helpen een gefundeerd oordeel te vormen heeft Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, samen met Nederlandse politicologen een Referendum-Kieskompas ontwikkeld. Het Referendum-Kieskompas geeft inzicht in het Oekraïneverdrag, en een persoonlijk stemadvies. Het Referendum-Kieskompas is te raadplegen op kieskompas.nl.

Inzicht in het verdrag met Oekraïne

In het Referendum-Kieskompas staan 30 heldere stellingen over de belangrijkste onderwerpen die in het verdrag tussen de EU en Oekraïne geregeld worden. “Natuurlijk komen zowel de argumenten van de voor- als tegenstanders in gelijke mate aan bod.”, vertelt André Krouwel, politicoloog aan de VU en oprichter van Kieskompas. “Na het invullen van het Referendum-Kieskompas weet je meer over een groot aantal onderwerpen in de associatieovereenkomst. Zo krijgen kiezers meer inzicht.”

Per stelling wordt exra achtergrond informatie gegeven en verwezen naar relevante passages in het verdrag. De stellingen zijn ontwikkeld door een academisch team van experts op het gebied van de Europese integratie, kiesgedrag, publieke opinie en referenda.

Persoonlijk stemadvies op maat

Naast het informeren van kiezers geeft het Referendum-Kieskompas ook een genuanceerd stemadvies. Na het beantwoorden van de 30 stellingen krijgen de invullers een percentage te zien van in welke mate ze voor en tegen de associatieovereenkomst zijn. “Daarnaast kunnen ze aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en meer specifiek bekijken met welke delen van het verdrag zij het eens of oneens zijn.”, aldus Krouwel. “Als je het Referendum-Kieskompas invult krijg je dus een op maat gemaakt, persoonlijk stemadvies.”

Landelijke samenwerking

Ook bij dit referendum werkt Kieskompas weer samen met Ipsos om de opinies van Nederlanders scherp in kaart te brengen. Van de bevindingen zal verslag worden gedaan in Trouw en een groot aantal kranten in het buitenland.

Vrije Universiteit Amsterdam

De VU staat al sinds 1880 voor een onderscheidende manier van wetenschap beoefenen en studenten opleiden. Een manier die zich uit in verregaande maatschappelijke betrokkenheid, het omarmen van diversiteit en een open houding. Ze stimuleren hun 23.000 studenten en ruim 4.500 medewerkers dan ook om hun grenzen te verleggen en verder te kijken: verder dan het individu, het eigen vakgebied en het hier en nu. VU is verder kijken.

Wil je meer inzicht verkrijgen over de inhoud van dit referendum, dan is kieskompas een handig hulpmiddel. Onder iedere stelling, 30 in totaal, wordt een duidelijke uitleg gegeven waarover het precies gaat. Aan het eind van de door u beantwoorde stellingen krijgt u een overzicht van uw huidige standpunt. Klik hier om naar het Kieskompas te gaan.

Tripadvisor NL 600x300
Algemeen


Back To Top