EEM Groepenkasten

Aanpak De Blokken in Zwartemeer

schetsvoorstel de Blokken ZwartemeerZwartemeer – In navolging van onder andere Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek, heeft het dorp Zwartemeer plannen voor vernieuwingen in het centrum.

Opknappen van de straat en het voetgangersgebied, extra parkeerplaatsen en nieuw groen moet de omgeving van De Blokken veiliger en representatiever maken. Met de extra parkeerplaatsen krijgt ook de locatie van het voormalige Groene Kruis gebouw in het dorp weer invulling. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor een bijdrage van € 516.000,- beschikbaar stellen uit het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. In oktober moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 het werk kan beginnen.

Goed nieuws

Wethouder René van der Weide ging afgelopen woensdag naar Zwartemeer om het goede nieuws te brengen: “Hiervoor is ons stimuleringsfonds bedoeld. Om de dorpen en wijken te ondersteunen die met een initiatief komen om hun gebied op te knappen. Het is ook hoognodig dat dit gebied wordt vernieuwd, zodat iedereen met droge voeten het dorpshuis kan bereiken.”

(Foto: Jan Anninga)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top