EEM Groepenkasten

Acht monumentale bomen Klazienaveen op lijst gemeente Emmen

monumentale bomen klazienaveen 2016Regio/Klazienaveen – In de gemeente Emmen mag een boom zonder vergunning gekapt worden als deze niet op de door de gemeente uitgegeven lijst van de ‘Beschermde bomen’ staat.

Sinds 1 januari 2012 is de ‘Bomenverordening gemeente Emmen’ van kracht. Dit betekent dat de vergunningsplicht grotendeels is komen te vervallen. Er geldt alleen nog een vergunningplicht voor monumentale, waardevolle bomen. Deze bomen zijn opgenomen in een overzichtslijst (april 2016) met beschermde en monumentale bomen.

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. De boom mag dan niet gekapt of stevig gesnoeid worden. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen een monument zijn. Bomen die niet op deze lijst staan, mogen zonder vergunning gekapt worden.

Leges

Staat jouw boom wel op de lijst, dan moet je een vergunning aanvragen om de beschermde boom te mogen kappen. Hiervoor is leges verschuldigd voordat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningaanvraag bedraagt € 55,65 (tarief 2016). Voor wat betreft de monumentale bomen in Klazienaveen is het aantal op de lijst van april dit jaar slechts een 8-tal bomen, allemaal staand aan de Mr. Ovingstraat.

Monumentale bomen in Klazienaveen

Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Groene beuk Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Rode beuk zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Groene beuk zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Witte paardekastanje zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Treurbeuk zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Hollandse linde zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Gewone acacia zz woning Monumentaal
Klazienaveen Mr. Ovingstraat 39 Witte paardekastanje nz woning Monumentaal

Eigen boom

Als het een vraag is over gemeentelijke bomen, dan dient je een melding te maken bij de gemeente. Als het je eigen boom betreft die niet op één van de lijsten staat, mag je de boom zonder voorwaarden kappen, er hoeft dan dus ook geen leges afgedragen te worden. Wil je een nieuwe boom planten op de oude plek van de te kappen boom? Houd er rekening mee dat een boom op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn geplant moet worden. Dit meet je vanaf het midden van de boom of struik. De buren zullen dan minder snel last van uw boom hebben.

(Bron: gemeente Emmen)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top