EEM Groepenkasten

Advent: de 4 weken voor kerst

adventskransKlazienaveen – De Adventsweken is een periode waarin de voorbereiding op het kerstfeest plaatsvindt. Komende zondag 30 november is de eerste zondag van de Adventsperiode. Het is de tijdsperiode waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.

Het woord Adventus is het Latijnse woord voor komst of komen. Daarom worden de vier weken voor kerst dan ook de Advent genoemd, het is een van oorsprong Christelijk feest ter voorbereiding op de viering van het kerstfeest. Met het kerstfeest wordt de geboorte van Christus gevierd, ruim 2000 jaar geleden.

Vier zondagen

De Advent omvat ongeveer vier weken en begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. Dit jaar, in 2014, begint de Advent dan ook op 30 november. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent en telt dan ook altijd vier zondagen.

Tradities

De meeste gelovigen hangen in deze periode een krans op van gevlochten dennen- of sparrengroen met 4 kaarsen erop. Iedere zondag in deze periode wordt er dan één kaars meer aangestoken, tot en met de vierde zondag, zodat er op die zondag alle vier kaarsen branden. De adventskrans is rond en geeft symbolisch de aarde weer. Het staat ook voor het terugkeren van de vier jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van de Advent aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. Deze traditie wordt zowel in kerken als in de thuissituatie uitgevoerd. In diverse streken zijn er ook nog andere soorten van tradities rond de adventstijd. In Twente wordt bijvoorbeeld op verschillende locaties het midwinterhoornblazen uitgevoerd.Back To Top