EEM Groepenkasten

Advies RIVM: Speel niet met kunstgraskorrels en douche na het sporten

rubbergranulaat kunstgras kunstgrasveldRegio – In reactie op de onrust die is ontstaan na een uitzending van het televisieprogramma Zembla over de eventuele gevaren van kunstgrasvelden op de gezondheid heeft het RIVM laten weten dat er geen reden is om te stoppen met sporten op kunstgrasvelden.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert wel om niet te spelen met de rubberen korrels op kunstgrasvelden en om na het sporten op een kunstgrasveld te douchen en schone kleding aan te trekken.

Volgens Zembla zouden het zogeheten rubbergranulaat op de kunstgrasvelden kankerverwekkend kunnen zijn. Het RIVM is van mening dat er geen verhoogd risico op kanker is door het sporten op kunstgras. Toch gaat het RIVM extra onderzoek doen naar de mogelijke schadelijke effecten van het rubbergranulaat door monsters af te nemen van kunstgrasvelden. Voor het einde van dit jaar zullen de resultaten bekend moeten zijn.

Alle veelgestelde vragen over Rubbergranulaat

Op de website van het RIVM staat een pagina met allerlei vragen en antwoorden over rubbergranulaat. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Antwoorden nav van vragen na uitzending Zembla

5 oktober was er een uitzending van Zembla over de veiligheid van kunstof sportvelden met rubbergranulaat. Na aanleiding van deze uitzending zijn er veel vragen gesteld. Klik hier om naar de website van het RIVM te gaan en de vragen en antwoorden te bekijken.

Sporten op kunstgrasvelden

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op hun website laat het RIVM het volgende weten:

“Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.”

(Bron: RTV Drenthe/RIVM)Back To Top