EEM Groepenkasten

Agenda en stemrecht ALV vv Klazienaveen en vv Zwartemeer

fc klazienaveen logo fusie vv klazienaveen vv zwartemeerKlazienaveen – Woensdagavond 5 oktober houden vv Klazienaveen en vv Zwartemeer een algemene ledenvergadering (ALV)waarbij de leden kunnen stemmen over de voorgenomen fusie van beide verenigingen.

5 Oktober stemmen

Deze algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op woensdag 5 oktober om 19.00 uur op het Sportlandgoed in Zwartemeer. De avond begint met een gezamenlijke presentatie over de voorgenomen fusie voor de leden van beide verenigingen. Na de presentatie gaan de leden van beide verenigingen ieder naar een eigen ruimte voor een toelichting van hun eigen bestuur. Daarna kunnen de leden over het voorstel stemmen. De uitslag van de stemming wordt vervolgens weer in de gezamenlijke ruimte bekend gemaakt.

Lees ook: 5 Oktober stemmen de leden over een fusie van vv Klazienaveen en vv Zwartemeer. Hierin staat onder andere ook het gehele fusievoorstel uitgelegd.

Agenda

Beide verenigingen hebben inmiddels op hun website de agenda, het stemrecht en een machtigingsformulier op hun website bekend gemaakt.

De agenda is als volgt:

  1. Welkom
  2. Presentatie fusiecommissie
  3. Toelichting op fusievoorstel door bestuur en stemming
  4. Bekendmaking uitslag stemming en sluiting

Aanvang: 19.00 uur.

ID Bewijs

Iedereen dienst een geldig ID Bewijs mee te nemen. Men kan gevraagd worden dit ID Bewijs te tonen om toegang te verkrijgen.

Stemrecht vv Zwartemeer

Voor wat betreft het stemrecht is er onder de leden nog enige onduidelijkheid, maar het is eigenlijk heel simpel. Alle leden van 15 jaar en ouder hebben stemrecht. Leden van 14 jaar en jonger kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) die namens hen zijn/haar stem uitbrengt.

Stemrecht vv Klazienaveen

vv Klazienaveen meldt daarover het volgende op hun website:

“Wie mogen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vv Klazienaveen aanwezig zijn en een stem uitbrengen? De oude statuten van 1985 van de vv Klazienaveen zeggen er het volgende over:

Artikel 4.1: Leden zijn natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Artikel 17.1: Alle leden hebben toegang tot de ALV en hebben daarin ieder één stem.
Artikel 17.2: Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een ander schriftelijk gemachtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

Hoewel in de Algemene Ledenvergadering een statutenwijziging, met een beperking van het stemrecht voor onze jeugdleden, voorgesteld en geaccordeerd was, gelden die nieuwe statuten pas nadat ze bij de notaris ondertekend zijn. Deze nieuwe statuten zouden op 01-08-2016 met het idee van kostenbesparing tegelijk met de eigendomsoverdracht van de kleedkamers getekend worden. Helaas bleken er aan de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht in een VVE (Vereniging van Eigenaren) meer haken en ogen te zitten dan door de Gemeente Emmen was voorzien en is de eigendomsoverdracht en de ondertekening van de nieuwe statuten uitgesteld. Op 5 oktober 2016 gelden daarom nog steeds de oude statuten.”

Ook bij vv Klazienaveen kunnen dus alle leden hun stem uitbrengen, ook de jeugdleden.

Machtiging

Een lid kan iemand anders een machtiging verstrekken om namens hem/haar zijn/haar stem uit te brengen. Hiervoor kan bijgaand machtigingsformulier
worden gebruikt. Aan één persoon kan maximaal één machtiging worden verstrekt.

Klik hier voor het machtigingsformulier van vv Klazienaveen. Klik hier voor het machtigingsformulier van vv Zwartemeer.

tenue fc klazienaveenBack To Top