EEM Groepenkasten

ALV om fusie vv Klazienaveen en vv Zwartemeer te bekrachtigen

fc klazienaveen logo fusie vv klazienaveen vv zwartemeerKlazienaveen – Maandag 29 mei wordt om 19:30 uur een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden om de fusie(documenten) te bekrachtigen. Bijgaand de agenda, machtigingsformulier en de documenten die geaccordeerd dienen te worden.

Agenda ALV

  1. Welkom
  2. Stemming
  3. Bekendmaking uitslag stemming en sluiting.

ID-Bewijs

Iedereen wordt verzocht een geldig ID-bewijs mee te nemen. Men kan gevraagd worden dit ID-bewijs te tonen om toegang te verkrijgen.

Stemgerechtigdheid

Alle leden van 15 jaar en ouder hebben stemrecht. Leden van 14 jaar en jonger kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) die namens en zijn/haar stem uitbrengt.

Machtiging

Een lid kan iemand anders een machtiging verstrekken om namens hem/haar zijn/haar stem uit te brengen. Hiervoor kan bijgaand machtigingsformulier worden gebruikt.

Aan één persoon kan maximaal één machtiging worden verstrekt.

Machtigingsformulieren

Documenten

Voorstel tot fusie
Toelichting fusievoorstel
Toelichting op het voorstel tot fusie
Akte van fusie
Financieel overzicht

Sport


Back To Top