EEM Groepenkasten

Area schrapt afvalinzameling ook op donderdag en vrijdag

grijze containers area reiniging afval inzamelingRegio – In overleg met de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen heeft Area vanmiddag besloten dat ook op donderdag 7 en vrijdag 8 januari in deze gemeenten geen afval wordt ingezameld. Komende dagen zal duidelijk worden of inzameling vanaf zaterdag weer mogelijk is.

Donderdag 7 januari
De voorspellingen van weersadviesdiensten zijn dat de ijzelneerslag vandaag toeneemt en dat code rood minimaal tot eind donderdagmiddag wordt gehandhaafd.

Vrijdag 8 januari
In de nacht van donderdag op vrijdag wordt opnieuw vorst voorspeld. Naar verwachting zal de ijzelaanslag op het wegdek binnen de bebouwde kom vrijdag nog niet zijn verdwenen.

Op basis van deze informatie alsook eigen ervaringen acht Area het onverantwoord om op donderdag 7 en vrijdag 8 januari afval in te zamelen.

Zaterdag 9 januari
De eerder geplande herhalingsroutes op zaterdag voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) in Emmen en Hoogeveen zijn nog onzeker. De komende dagen zal Area hierover een besluit nemen, dat wordt gepubliceerd op deze website.

Vanaf week 2
In Coevorden worden de gemiste inzamelroutes niet ingehaald. In Emmen en Hoogeveen is in week 2 en 3 sprake van een gewijzigd inzamelschema. Burgers en bedrijven wordt geadviseerd onze website te raadplegen voor nieuws en de aangepaste afvalkalender.

Area vraagt om uw begrip voor de ontstane situatie.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top