EEM Groepenkasten

Aswoensdag, het begin van de 40 dagen durende Vastentijd

aswoensdag 40 dagen voor pasenAswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd.

Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er 40 vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.

Askruisje

In veel (vooral Katholieke) kerken wordt dan met as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenoemde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden uit: “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.”

Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag voor velen een uitgesproken vastendag, waarbij verwacht wordt dat er geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd en dat men zich sober gedraagt.

Haring happen

In streken waar het gangbaar is carnaval te vieren wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten.Back To Top