EEM Groepenkasten

Baggeren in Van Echtenskanaal in Klazienaveen

baggeren van echtenskanaal klazienaveen 2015 2Klazienaveen – Waterschap Vechtstromen is deze week begonnen met het baggeren in het Van Echtenskanaal in Klazienaveen, ter hoogte van de Kloostermanswijk. Hierbij zal naar verwachting zo’n 4300 m3 slib worden verwijderd. De baggerwerkzaamheden zullen dit jaar klaar zijn.

Vorig jaar in november en december werden 2 korte delen in het centrum van Klazienaveen en een langere deel richting Zwartemeer tussen de Langestraat en Van Echtenskanaal Noordzijde tot aan de kruising met de Molenwijk al uitgebaggerd.

Waarom baggeren?

Wanneer het waterschap en gemeente niet ingrijpen, slibben waterwegen dicht. Als er meer slib groeit, neemt de ruimte voor water af. Het afvoeren van water is daardoor moeilijker, vooral als er in korte tijd veel regen valt. Dit kan voor problemen zorgen, want als het water niet goed weg kan, is er kans op wateroverlast. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit door het baggeren en verwijderen van de sliblaag.

Wat gaat er gebeuren?

In deze delen van het Van Echtenskanaal is de afgelopen tijd veel aanslibbing geweest. Op sommige plekken zit bijna een meter slib en is het water erg ondiep. Het waterschap wil dit aanpakken. In totaal wordt er in dit gedeelte ongeveer 4.300 m3 bagger verwijderd. Dit is hetzelfde als een laag van bijna 1 meter op een voetbalveld. Tegelijk met het baggeren worden ook de ondergrondse overkluizingen en de duikers tussen de kanaaldelen schoon gemaakt. De aannemer rijdt de bagger uit het kanaal naar een plaats buiten het centrum waar het in vrachtwagens wordt overgeladen en afgevoerd. Voor deze plaatsen voor overslag zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de ruimte en verkeersmaatregelen. Deze maatregelen gelden alleen op werkdagen en niet in de weekenden.

baggeren van echtenskanaal klazienaveen 2015 2

Tijdelijke overlast

Tijdens de werkzaamheden kan in de omgeving van het kanaal tijdelijk overlast ontstaan.

Het baggeren gebeurt vanaf het water maar voor de overslag op vrachtwagens is extra ruimte nodig en zijn er tijdelijke voorzieningen voor het verkeer. Verder kan er soms enige stank- en geluidsoverlast zijn. Waterschap Vechtstromen doet er alles aan om dit te voorkomen.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top