EEM Groepenkasten

Beschoeiing Verlengde Hoogeveense Vaart wordt verbeterd

scheepvaart, hoogeveense vaartKlazienaveen – Begin deze week zijn de werkzaamheden gestart aan de beschoeiing van de Verlengde Hoogeveense Vaart gedeelte Erica – Klazienaveen. Het gaat om het gedeelte tussen de km 58,437 – 60,882. Het betreft hier een overheidsopdracht door de provincie Drenthe via een openbare aanbesteding. Het werk moet uiterlijk 1 juni 2015 worden opgeleverd. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat een stremming van het wegverkeer nodig is, hierdoor is de uitvoeringsduur van de werkzaamheden niet maatgevend voor de tijdsduur.Ponton in de Hoogeveensevaart (7)

Het scheepvaartverkeer zal rekening moeten houden met een lichte beperking in de doorvaartbreedte. In het algemeen heeft alleen het toeristische scheepvaartverkeer iets hinder van. Op dit gedeelte van de Verlengde Hoogeveense Vaart is het circa 90% van het totale scheepvaartverkeer dat het toeristisch vaarverkeer betreft. De normale doorvaart kan ondanks deze werkzaamheden wel gewoon plaatsvinden.Back To Top