EEM Groepenkasten

Besluit over windenergie in Emmen

windmolen windmolens windenergie - pixabayRegio – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen, Windenergie.

In de structuurvisie worden de gebieden Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. Zo min mogelijk hinder is bij de keuze voor gebieden het belangrijkst. Met deze gekozen gebieden kan de gemeente 95,5 MW windenergie mogelijk maken met zo min mogelijk gehinderden binnen 500 en 1100 meter. Ook stelt het college een gedragscode windenergie voor. Op 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit over windenergie.

De provincie heeft bepaald dat de gemeente Emmen daarvan 95,5 MW aan windenergie mogelijk moet maken. Dat zijn ongeveer 32 windmolens.Wethouder René van der Weide is portefeuillehouder milieu en duurzaamheid: “We hebben geen keuze tussen wel of geen windmolens in de gemeente Emmen, maar we hebben wel invloed op waar de windmolens komen en onder welke voorwaarden. Zo kunnen we hinder en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperken.”

Van zoekgebieden naar gebieden

De hele gemeente Emmen was in beeld als mogelijk zoekgebied. Na een eerste selectie bleven acht gebieden bleven over: Berkenrode, Groenedijk, N34, Noordersloot, Pottendijk, Tuinbouwgebied Klazienaveen, De Vennen en Zwartenbergerweg. Dit staat in het Regieplan Windenergie, wat de gemeenteraad in november 2014 vaststelde. Uitgangspunt van dit plan is om overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Deze zoekgebieden zijn vervolgens onderzocht op eventuele beperkingen, bestemming en milieu. Daarnaast sprak het Platform Windkracht 3 in alle gebieden intensief met omwonenden over hinder, mogelijke opstellingen van de molens, compensatie en andere voorwaarden. Op basis van de onderzoeken en de gesprekken met omwonenden is de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’en een ‘Gedragscode Windenergie Gemeente Emmen’ opgesteld. In de structuurvisie worden de gebieden aangewezen waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. Ook staan in de structuurvisie eisen waaraan ontwikkelaars van een windpark zich moeten houden om hinder te beperken. Deze eisen gaan voornamelijk over hoe we omgaan met de ruimte.

Eisen windmolens

Eisen in de structuurvisie waaraan een windmolenpark/windmolens in de gemeente Emmen moeten voldoen zijn onder andere:

 • Een afstand van 1100 meter tot woongebieden en 500 meter tot individuele woningen
 • Een ashoogte van maximaal 100 meter
 • Een tiphoogte van maximaal 149 meter
 • Voorkom insluiting: De afstand tussen windparken is minimaal 4 kilometer.
 • Tijdelijke plaatsing van windmolens voor de duur van maximaal 16 jaar (met uitzondering en goed gemotiveerd kan dit 20 jaar worden).

Voor de locaties Zwartenbergerweg en Pottendijk is, in goed overleg met omwonenden, een hogere windmolen bespreekbaar. Dat kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn. Voor de locatie N34 staan de maximale hoogtes vast, omdat dat het beste in de omgeving past.

Gedragscode

Mede op basis van de aanbevelingen van het platform Windkracht 3 is de gedragscode Windenergie Gemeente Emmen opgesteld. Met deze gedragscode wil de gemeente duidelijk maken richting omwonenden, initiatiefnemers en grondeigenaren hoe zij verwacht dat deze betrokkenen in de uitvoeringsfase met elkaar omgaan. En welke rol de gemeente Emmen daarbij wil spelen.

Onderwerpen in de gedragscode zijn onder andere:

 • Hoe wordt hinder zoveel mogelijk voorkomen?
 • Hoe wordt compensatie van eventuele (plan) schade van omwonenden geregeld?
 • Welke rol hebben omwonenden, ontwikkelaars en de gemeente?
 • Omgangsafspraken
 • Meeprofiteren

Belangrijke data

 • 27 mei 17.00 – 20.00 uur: Inloopbijeenkomst in Hotel Van der Valk Emmen
 • 30 mei 17.00 – 20.00 uur: Inloopbijeenkomst in Zalencentrum Bentlage, Emmer-Compascuum
 • 1 juni 19.30 uur: Commissievergadering windenergie: mogelijkheid tot inspreken.
  Aanmelden kan via griffie@emmen.nl of telefonisch: 14 0591. (evt. vervolg 2 juni)
 • 15 juni 19.30 uur: Vervolg commissievergadering Structuurvisie Emmen, Windenergie
 • 28 juni 19.30 uur: Vergadering gemeenteraad over vaststelling Structuurvisie Emmen, Windenergie

Kijk op gemeente.emmen.nl voor meer informatie over windmolens en windenergie.Back To Top