EEM Groepenkasten

Dit betekent Prinsjesdag 2016 voor je portemonnee

geld penningmeester klazienaveen verduisteringOp Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Hieronder een uitleg van wat voor gevolgen dit heeft voor je portemonnee.

Dit overzicht is nog niet compleet en wordt gedurende de dag aangevuld. Kijk daarom regelmatig even voor een update.

Toeslagen en kortingen

De huurtoeslag gaat volgend jaar omhoog. Ook de ouderenkorting gaat omhoog. Ouderen gaan dus minder belasting betalen.

Het kindgebonden budget stijgt. Voor het eerste en tweede kind krijgen ouders een hogere tegemoetkoming. Het kabinet wil het voor ouders ook aantrekkelijker maken om gebruik te maken van kinderopvang. Daar wordt 200 miljoen euro voor gereserveerd.

Verder wordt de algemene heffingskorting verhoogd.

Mbo-scholieren krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun schoolkosten. Het gaat onder meer om uitgaven aan werkkleding, gereedschap en software.

Voor de bestrijding van armoede onder kinderen wordt 100 miljoen euro uitgetrokken. Dit geld is onder meer bedoeld om schoolreisjes, sportles en muziekles voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk te maken. Het geld gaat in natura via gemeenten en fondsen naar de kinderen die dat nodig hebben.

Belastingen

Het belastingtarief in de tweede en derde schrijf wordt iets verhoogd. En de arbeidskorting wordt minder verhoogd dan eerder is besloten.

Mensen met schulden zullen volgens een voorstel in het Belastingplan bij de Belastingdienst niet meer te maken krijgen met verschillende soorten afbetalingsregelingen. Nu hebben ze soms nog verschillende regelingen voor het terugbetalen van belastingen en toeslagen.

Zorg

Het verplichte eigen risico in de zorg blijft gelijk aan dit jaar. Dit betekent dat verzekerden de eerste 385 euro voor zorg uit het basispakket zelf moeten betalen. Het is voor het eerst sinds de invoering van het eigen risico in 2008 dat dit bedrag niet stijgt.

De maandelijkse premie voor de zorgverzekering zal volgens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport volgend jaar ongeveer 3,50 euro hoger uitvallen dan dit jaar. Daarmee gaat het ministerie uit van een gemiddelde premie van 103 euro per maand. Dat is bijna even hoog als in 2012, toen de premie gemiddeld 102 euro was. Dit is een schatting, de zorgverzekeraars bepalen zelf wat ze met hun premies gaan doen. Dit maken ze in het najaar bekend.

De maximale zorgtoeslag gaat in 2017 iets omhoog. Het gaat om een stijging van ongeveer 2 euro per maand.

Verder wordt het basispakket uitgebreid met bepaalde plastisch chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot aan 23 jaar.

Verder wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) omlaag. Voor gepensioneerden daalt het percentage volgend jaar van 5,5 procent naar 5,4 procent. Voor zelfstandige ondernemers daalt die van 6,75 procent naar 6,65 procent.

De eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Met name alleenverdieners met een chronisch zieke partner zullen dit gaan merken. Mensen in deze situatie met een meerpersoonshuishouden en een modaal inkomen kunnen volgend jaar een voordeel van 1.400 euro verwachten. De maximale eigen bijdrage voor deze groep daalt van 1.460 euro dit jaar naar 63 euro in 2017.

Koopkracht

De koopkracht voor werkenden, ouderen en mensen met uitkeringen neemt toe. Ruim 90 procent van de Nederlanders heeft volgend jaar meer koopkracht.

Grosso modo gaat iedereen er 1 procent op vooruit in 2017. Het gaat in dit geval om de mediane koopkracht. Dit betekent dat de ene helft van de Nederlanders er volgend jaar meer op vooruit zal gaan en de andere helft juist minder.

Werkenden en uitkeringsgerechtigden kunnen een plus van 1,1 procent verwachten. Gepensioneerden gaan er zo’n 0,7 procent op vooruit. Het kabinet maakt per volgend jaar structureel 1,1 miljard euro vrij om alle groepen er in koopkracht op vooruit te laten gaan.

(Bron: nu.nl)Back To Top