EEM Groepenkasten

Binnenkort aanslag gemeentelijke belastingen van 2015

Gemeentewinkel KlazienaveenKlazienaveen – Emmen – Binnenkort valt de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer bij de burger in de bus. De aanslag bestaat uit een percentage OZB en Rioolheffing en een deel voor de afvalstoffenheffing. De OZB en Rioolheffing worden berekend aan de hand van de WOZ-waarde van een pand waarvan u op 1 januari 2015 eigenaar bent. De WOZ-waarde is vastgesteld door de gemeente. Voor de belastingen wordt deze vastgesteld op het waardeniveau op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin deze wordt gebruikt voor de belastingheffing.

Waarde peildatum

Voor de belastingen van 2015 wordt gebruik gemaakt van de economische waarde van uw pand per 1 januari 2014, de waardepeildatum. Om de WOZ-waarde te berekenen, vergelijkt de gemeente uw woning met vergelijkbare woningen die onlangs zijn verkocht, hiervan zijn de taxatieverslagen van op te vragen. Op het taxatieverslag vindt u onder andere adresgegevens, het type woning, de omgeving, het  bouwjaar , inhoud van de woning, het perceeloppervlakte, de transportdatum en de verkoopprijs. U kunt het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand inzien op de website www.emmen.nl/belastingen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inloggen kan met uw elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook éénmalig een taxatieverslag aanvragen bij de gemeente Emmen, telefoonnummer 14 0591. Langskomen in het gemeentehuis kan uiteraard ook. Meer weten? Op de achterzijde van het aanslagbiljet die u binnenkort ontvangt staat alle informatie die u nodig heeft om tijdig en om op de juiste wijze te kunnen betalen of om kwijtschelding aan te vragen. Verder vindt u uitgebreide informatie op www.emmen.nl/belastingen. Komt u er niet uit of staat uw vraag niet bij de meest gestelde vragen, belt u dan met 14 0591 of bezoek de gemeentewinkel.

(Bron: gemeente Emmen)Back To Top