EEM Groepenkasten

Binnenkort in Klazienaveen: Spraakkompas, logopedische zorg in elke richting

spraakcompas logopedie inge wessel klazienaveenKlazienaveen – Op 2 januari wordt er een nieuwe logopediepraktijk geopend in Klazienaveen, genaamd: Spraakkompas. De praktijk is gevestigd aan De Schoepen 46, boven kinderdagverblijf Joepiejoep.

Inge Wessel is de praktijkhoudster, logopediste en klinisch linguïst. Ze heeft de studie HBO-logopedie succesvol afgerond en is daarna afgestudeerd in logopediewetenschappen aan de universiteit. Tevens heeft ze diverse cursussen gevolgd, waaronder Stotteren, Larynxmanipulatie en Eet- en drinkproblematiek bij (zeer) jonge kinderen.

Logopedie is voor alle leeftijden

Logopedie is voor alle leeftijden. Inge: “Logopedie is voor de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Veel mensen weten dat logopedie met spraak te maken heeft, maar logopedie omvat veel meer dan alleen spraak. Logopedie is nodig wanneer er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen en problemen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.”

spraakcompas logopedie inge wessel klazienaveen

Bij Spraakcompas kun je terecht voor behandeling van o.a.: spraak- en taal problemen, oro-myofunctionele problematiek (verkeerd slikken), eet- en drinkproblematiek bij (zeer) jonge kinderen, verslikken, stemtherapie, schisis (hazenlip), spraakafzien (liplezen) en het leren van een juiste ademhaling.

De meeste cliënten worden doorverwezen door een huisarts, kno-arts en orthodontist. Wanneer je je hebt aangemeld bij logopedie wordt er altijd begonnen met een intakegesprek om de problemen in kaart te brengen. Vervolgens worden er één of meerdere testen afgenomen om te kijken hoe ernstig de eventuele problemen zijn. Aan de hand van de diagnose die hieruit voortvloeit wordt een behandelplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg en goedkeuring van de ouders/cliënt. Er wordt een verslag gemaakt, waarin de diagnose en het behandelplan staat. Deze wordt besproken met de ouders/cliënt en indien nodig ook met derden. Logopedie vindt meestal wekelijks plaats en elke behandeling duurt een half uur. Tevens worden er oefeningen meegegeven naar huis om een snellere vooruitgang te boeken. Na een half jaar vindt er een hertoetsing plaats en wordt de behandeling afgesloten of voortgezet.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt het vergoed door de zorgverzekering, het zit in het basispakket. Voor personen van 18 jaar en ouder tellen de kosten mee voor het eigen risico.

Meer informatie Spraakkompas

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Wessel:

Spraakkompas
De Schoepen 46
7891 KD Klazienaveen
Telefoonnummer: 06 – 23 67 78 21
E-mail: info@spraakkompas.nl
Website: www.spraakkompas.nl

Volg mij ook op facebook: @Spraakkompas-Klazienaveen

spraakcompas logopedie inge wessel klazienaveenBack To Top