EEM Groepenkasten

Brand in het Bargerveen

Brand in het Bargerveen

Zwartemeer – Een dezer dagen zal het Staatsbosbeheer zelf brandstichten in het natuurreservaat Bargerveen. Hierbij zal 40 van de in totaal 2400 hectare hoogveen gecontroleerde worden afbrand.

De brand is bedoeld om het pijpenstrootje te verdrijven en zeer oude, zwaar vergraste heide een nieuwe impuls te geven. Elk jaar rond deze tijd doet Staatsbosbeheer dit, met uitzondering van vorig jaar toen er door het vroege voorjaar een ronde moest worden overgeslagen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Staatsbosbeheer.Back To Top