EEM Groepenkasten

CBS De Brug in Klazienaveen verkozen tot “Excellente School”

CBS De Brug Klazienaveen

Klazienaveen – CBS De Brug in Klazienaveen heeft het predicaat ‘Excellente School’ gekregen. In totaal hebben 16 basisscholen in Drenthe dit predicaat gekregen. In de gemeente Emmen zijn naast CBS De Brug ook de basisscholen De Regenboog en Het Talent in Emmen uitverkoren.

In 20120 bleek uit de Onderwijsmonitor dat er geen excellente scholen waren in Drenthe. Dit was reden voor de Drentse onderwijsbesturen, gemeenten en de provincie Drenthe om het excellentietraject te starten en een kwaliteitsslag uit te voeren over de volle breedte van het basisonderwijs. Voor het traject is een speciale Drentse visitatiecommissie opgesteld, waarbij de scholen en schoolbesturen elkaar konden visiteren. Om voor het landelijke excellentietraject in aanmerking te komen kunnen scholen zichzelf aanmelden.

Oorkondes

Tijdens een bijeenkomst van de Regiogroep Drentse Onderwijsmonitor zijn de oorkondes uitgereikt. Daarbij was ook de Onderwijsinspectie aanwezig, mede omdat zij een nieuw gedifferentieerd toezichtkader gaan toepassen, waarbij dan een school goed, voldoende, zwak of zeer zwak is.

(Bron: emmen.nu)Back To Top