EEM Groepenkasten

College wil plannen voor weg Klazienaveen – Emmen (N862) niet uitstellen

n862 weg tussen klazienaveen en emmenRegio – Het college is van mening dat de verdubbeling van de N862 (de weg Klazienaveen – Emmen), het uitvoeren van de burgerbegroting en het lokale armoede- en minimabeleid niet uitgesteld kunnen en mogen worden. Dit zal dan ook op de agenda’s van de commissie en raadsvergaderingen van de gemeente Emmen verschijnen.

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Emmen van begin vorige maand werd besloten alle grote klussen uit te stellen in verband met het miljoenentekort waar de gemeente over 2018 op afstevende. Het tekort bleek niet op de verwachtte 4 miljoen, maar op 8 miljoen uit te komen, een verdubbeling dus. Tijdens de vergadering is besloten de complete investeringsagenda van de gemeente op te schorten. Het huishoudboekje zou grondig door het college worden doorgenomen en op 21 maart zou het laten weten welke plannen wel en niet door zouden kunnen gaan.

N862

We zijn nu een maand verder en het college is nu van mening dat een aantal niet kunnen blijven liggen. Eén van de meest prominente zaken is de wegenruil met de provincie. Hierover hebben de gemeente en de provincie in september een overstemming bereikt. Daarin is overeengekomen dat de provincie Drenthe de N391 (Emmen – Ter Apel) zou krijgen en de gemeente Emmen in ruil daarvoor de N862 (Klazienaveen – Emmen). Dankzij deze ruil kan de gemeente eindelijk een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan: een verdubbeling of een parallelweg ter verbetering van de verkeersdoorstroming.

De provincie heeft inmiddels de plannen goedgekeurd, echter de Emmer raad moet hierover nog een definitief besluit nemen. Mocht het sein deze maand niet op groen gaan, dan kan het de komende jaren wel eens heel lastig worden om nieuwe afspraken te kunnen maken met de provincie. Het is namelijk een lange weg geweest naar de wegenruil. De inbegrepen krediet van 35 miljoen euro komt dan bovendien ook op losse schroeven te staan.

Minimabeleid

Ook het beleid voor Schulddienstverlening, Armoedebeleid en Minimabeleid (SAM-beleid) wordt door het college op de agenda gezet voor de vergaderingen in december. De gemeente heeft 1,6 miljoen euro aan TCG-gelden (tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) op de plank liggen. Dat is bedoeld voor herinvestering in het sociale domein. Daarvan is 4 ton bestemd om de eigen WMO-bijdrage voor lage inkomens op nul te zetten. Het resterende bedrag om een mogelijk tekort op de middelen voor het vernieuwde armoede- en minimabeleid op te vangen.

Burgerbegroting

De burgerbegroting moet volgens het college ook doorgaan. Voor het vervolg van de Burgerbegroting in 2019 in de wijk Emmerhout en het dorp Nieuw-Dordrecht wordt een beroep gedaan op het potje voor lokale initiatieven voor een bedrag van 30.000 euro.

(Bron: emmen.nu)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top