EEM Groepenkasten

De coöperatieve vereniging De Veenvaart UA geeft seizoensbrochure uit

Presentatie brochure Veenvaart KlazienaveenRegio – De coöperatieve vereniging De Veenvaart UA heeft een seizoensbrochure uitgegeven. Deze brochure is dinsdagavond gepresenteerd in het dorpshuis in Oranjedorp.

Promotie van de Veenvaart

Zoals bekend is de coöperatieve vereniging De Veenvaart UA al enige jaren actief op het vlak van belangenbehartiging en promotie van de Veenvaart na de ingebruikname van het Koning Willem Alexanderkanaal in juni 2013. Deze vereniging die, qua leden, samengesteld is uit vertegenwoordiging van EOP’s en handelsverenigingen uit alle 8 dorpen langs de Veenvaart (van Nieuw-Amsterdam/Veenoord tot en met Emmer-Compascuum) spant zich in om in breed verband de Veenvaart, de 8 dorpen en de regio meer onder de aandacht te brengen van zowel de inwoners in de eigen regio als ook met name de vaarrecreanten die door de Veenvaart komen elk seizoen.

Promotiedagen Veenvaart

Vorig jaar september heeft de vereniging met succes 2 promotiedagen georganiseerd in een grote tent bij de spaarsluis bij Oranjedorp met daarbij aandacht voor tal van zaken die met de Veenvaart, met de dorpen langs de veenvaart, met de regio en met potentiële vaarrecreanten te maken hadden en hebben.

Lees ook: Fietspad langs Koning Willem Alexanderkanaal genomineerd als Mooiste Fietspad

Visiedocument en actieplan

De vereniging werkt nu aan een visiedocument en een actieplan voor de komende jaren, maar daarbij is het ook van belang om nu, als vervolg op de promotiedagen, de aandacht op de Veenvaart te blijven vestigen. Zo is ‘De Veenvaart’ bijvoorbeeld, naast ‘Wildlands’, ‘Emmen-centrum’, ‘Bargerveen’ en ‘Geopark De Hondsrug’ in het door de gemeenteraad van Emmen in december 2016 aangenomen notitie ‘Beleidskader Vrijetijdseconomie gemeente Emmen 2017-2021’, genoemd als één van de 5 iconen, speerpunten, van het vrijetijdsbeleid voor de komende 5 jaar.

erVAAR de VEENVAART

Met inbreng vanuit de 8 dorpen heeft het bestuur van de veenvaartcoöperatie nu de vaarbrochure ‘erVAAR de VEENVAART’ uitgebracht. In de brochure, vooral toegeschreven op de vaarrecreanten, komen tal van aspecten van dorp tot dorp aan de orde.

  • erVAAR de rust
  • erVAAR de ruimte
  • erVAAR de Veenkoloniën
  • VAAR de Veenvaart

De brochure is in een oplage van 3000 exemplaren gedrukt en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Emmen.Back To Top