EEM Groepenkasten

Dienstplicht geldt nog steeds in Nederland

dienstplicht, militairen, oproepDe Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel en toch geldt in Nederland nog steeds de dienstplicht.  Alleen de opkomstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Daarom roept Defensie de dienstplichtige mannen tussen de 17 en 45 jaar niet meer op. Zij ontvangen op 17-jarige leeftijd echter wel een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. Deze dienstplicht geldt weer als Nederland bijvoorbeeld in oorlog is met een ander land of andere noodsituaties.

Geen oproep

Sinds 1 augustus 1996 worden er geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen, en ontvangen jonge mannen vanaf 17 jaar een brief waarin staat dat ze wel opgeroepen kunnen worden als de regering dat nodig acht. Veel jongeren schrikken in deze dreigende tijd echter van de brief, want er staat ook in vermeld, dat in uitzonderlijke situaties de regering alsnog kan besluiten om de dienstplichtige op te roepen.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan kunt u dienstplichtig zijn in uw land van herkomst. Voor vragen over de dienstplicht of de afkoop ervan neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u of uw (groot-)ouders vandaan komen.

(Bron: rijksoverheid)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top