EEM Groepenkasten

Emmen zet in op komst 5 snelfietsroutes naar buitengebied

Fietspad Koning Willem Alexanderkanaal Veenvaart KlazienaveenRegio – Wethouder Robert Kleine wil 5 snelfietsroutes realiseren in de richting van Klazienaveen, Emmer-Compascuum, Nieuw-Amsterdam, Dalen en Odoorn.

Deze snelfietsroutes zijn brede, bijna kaarsrechte wegen met een absoluut minimum aan belemmeringen. De paden moeten leiden tot een vlotte verbinding met het buitengebied en een betere bereikbaarheid van en naar Emmen zelf. De nieuwe routes zullen deels uit nieuw asfalt en deels uit al bestaande fietspaden bestaan.

De exacte routes liggen volgens wethouder Kleine nog niet vast. Met deze snelfietsroutes wordt bovendien ingespeeld op de opkomst van de elektrische fiets. Het gaat hierbij om plannen op lange termijn. Voordat ze kunnen worden gerealiseerd zal er eerst meer onderzoek moeten worden gedaan. Ook de kosten moeten nog worden berekend.

De plannen voor een nieuwe snelfietsroute maken onderdeel uit van het nieuwe fietsplan voor de jaren 2018-2024 van de gemeente Emmen. Ze gaan hiermee een groot aantal knelpunten in het huidige fietsnetwerk aanpakken. De gemeente zal zich hier het komende jaar over buigen.

Klazienaveen

Het nieuwe fietspad zal langs de N862 (de weg Klazienaveen-Emmen) komen te liggen. Daarmee wordt ook de verbinding met het bedrijventerrein A37 verbeterd. De huidige verbinding over Nieuw-Dordrecht voelt niet prettig aan, is uit onderzoek onder de burgers gebleken. De gemeente werkt op dit moment al aan een aaneengeschakelde fietsverbinding tussen de Mr. Ovingstraat en de Pollux.

Schwung-app, verlichting en stalling

Naast de verbetering van de fietspaden werkt de gemeente ook een zogeheten Schwung-app. Deze moet zorgen voor een groene golf bij verkeerslichten voor fietsers. Bovendien wordt de gebrekkige verlichting bij de Vastenow tussen Klazienaveen en Nieuw-Dordrecht en op enkele andere plekken in de gemeente verbeterd. Tevens worden enkele tientallen extra stallingsplekken bij bushaltes gerealiseerd. Bij evenementen in Klazienaveen en Emmen gaat de gemeente tijdelijke rekken plaatsen.

Toerisme heeft ook baat

Goede fietsverbindingen zijn ook positief voor toeristische plekken als het Bargerveen, het Van Goghhuis en het Veenpark. Daarom wil de gemeente zo’n 6 extra schakels in het bestaande fietsnetwerk aanbrengen. De recreatieve waarde wordt tevens verhoogd door het IJstijdenpad langs de Veenvaart. De gemeente bekijkt samen met Staatsbosbeheer of de routes in het Oosterbos verbeterd kunnen worden.

Ook de fietspaden rondom het Rundedal, het Bargerveen, de schaapskooi bij Weiteveen, het Industrieel Smalspoor Museum en het Griendtsveenpark worden verbeterd om de bereikbaarheid te vergroten. Bovendien wordt gedacht aan een nieuwe fietsverbinding tussen het Oosterbos en het Bargerveen.

(Bron: emmen.nu)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top