EEM Groepenkasten

Esdal College Klazienaveen en Bibliotheek officieel geopend

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015Klazienaveen – Vanmiddag, donderdag 19 november 2015, zijn het Esdal College Klazienaveen en de Bibliotheek Klazienaveen officieel geopend.

Vanaf begin van het schooljaar is het nieuwe gebouw al in gebruik, maar vanmiddag was het dan eindelijk zover: het Esdal College Klazienaveen en de Bibliotheek Klazienaveen zijn officieel geopend.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Opening door Gerrie Benes

Officiële opening

Eerst werd er een film getoond van de nieuwbouw en van de oude school in 1971. De officiële plechtigheid begon om 14.00 uur. Locatie directeur Gerrie Benes opende de plechtigheid. Hij gaf aan met “een goed gevoel, maar niet met weemoed terug te kijken naar het oude pand”.

Directeur bestuurder van het Esdal dhr. Kooistra vertelde dat al 7 jaar geleden voor het eerst sprake was van de nieuwbouw. Daarna kwam een tijd van plannen maken, ontwerpen, bouwen en inrichten. Met “Waarom dan nu pas de opening?” stelde hij een vraag die hij ook zelf beantwoordde: “De opening is nu pas, omdat na de bouw van het nieuwe pand eerst de oude school gesloopt moest worden en vervolgens het buitenterrein nog klaar gemaakt moest worden. Dat is nu gelukkig allemaal klaar, daarom nu de officiële opening.”

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Marchien Brons, directeur Bibliotheek

Bibliotheek Klazienaveen

Marchien Brons, directeur van de Bibliotheek, liet weten heel erg blij te zijn met het nieuwe gebouw, de nieuwe locatie en vooral met de samenwerking met het Esdal College. “In het begin stond er een artikel in de krant dat het Esdal College en de Bibliotheek gingen ‘samenhokken’. “,vertelde ze. “Dat laatste woord heeft niet altijd een positieve betekenis, maar ik ervaar het ‘samenhokken’ in deze situatie als uiterst positief.” Zij benadrukte nog maar eens dat de bibliotheek een “gewone dorpsbibliotheek” is, dus voor iedereen, en dat de bibliotheek ook gewoon op donderdagavond, zaterdagen en in de schoolvakanties geopend is. Zij besloot met de woorden: “Ik feliciteer het dorp met deze prachtig nieuwe school en bibliotheek.”

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Ontwerp van het nieuwe gebouw

Het is een prachtig licht gebouw geworden, voorzien van de meest moderne technieken en zeer flexibel te gebruiken. Een gebouw dat goed aansluit bij de visie van het Esdal College op onderwijs en waarmee zij zeker heel wat jaren vooruit kunnen.

Bij het ontwerp is de architect geïnspireerd door de Italiaanse stad Mantova. Het concept voor de nieuwbouw is gebaseerd op een gezamenlijke ontmoetingsruimte waaraan zich een aantal ‘thuizen’ bevinden. Elke thuisbasis biedt onderdak aan 150 tot 200 leerlingen. Naast de eigen thuisbasis van leerlingen en de gezamenlijke ontmoetingsruimte, maken leerlingen voor specifieke onderdelen van hun programma gebruik van ‘meer specialistische omgevingen’. Dit worden ruimten voor creatieve vakken, de ruimte voor Bèta vakken en de sportruimten. Bij de beide huizen van de vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, bevinden zich tevens de praktijkruimten Zorg & Welzijn en Techniek. (bron: esdalcollege.nl)

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Het ontwerp is tot stand gekomen door een samenwerking van de architect met de docenten van het Esdal College. De kleuren die overal in het gebouw zijn gebruikt zijn bepaald door de leerlingen. Daarnaast stond de architect voor een leuke uitdaging: het oude gebouw nam zo’n 9.000m² in beslag. Het nieuwe gebouw moest compacter worden. Dat is uitstekend gelukt: met ongeveer 6.000m² is het oppervlak een stuk kleiner, de ruimtes worden nu echter veel beter benut.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

ICS overhandige nog een leuk kunstwerk van glas in dezelfde stijl als het gebouw.

Het uiteindelijke gebouw bestaat eigenlijk uit een serie gebouwen aan elkaar. Toen uiteindelijk besloten werd dat de bibliotheek er ook nog bij kwam, was dat geen enkel probleem. Die kon er zo tussen geschoven worden dankzij het unieke ontwerp. Alle gebouwen is van dezelfde stenen gemaakt, echter allemaal anders gemaakt en anders gemetseld. Overal in het hele pand komt er daglicht naar binnen.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Officiële opening door Wethouder Bouke Durk Wilms

Wethouder Wilms liet weten heel blij te zijn met de opening van het nieuwe schoolgebouw. “Eindelijk weer eens een feestelijke opening. Dat is weer eens wat anders dan scholen die krimpen of moeten sluiten.”

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Vervolgens werd de sleutel van het nieuwe gebouw binnen gevlogen met een drone. Wethouder Wilms knipte het lint door waaraan de sleutel hing en overhandigde de sleutel aan 2 leerlingen, die symbolisch de school openden door met de sleutel de achterwand van de aula te openen, waardoor de vlag “Esdal College Klazienaveen en Bibliotheek Klazienaveen Officieel geopend” zichtbaar werd.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Met de sleutel is het kastje geopend. Nu wordt het scherm achterin de aula omhoog gelaten.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Het nieuwe gebouw is officieel geopend!

Vervolgens was er voor iedereen gelegenheid een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw van zowel de school als de bibliotheek.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Ook het muzieklokaal was geopend. In het moderne speciaal akoestisch ingerichte leslokaal wordt het geluid met een factor van 2,5 versterkt. Docent muzikale vorming Henk van Os kroop nog even achter de piano en Lisa Lubben, geboren in Zwartemeer en nu wonend in Weiteveen, liet daarbij haar beste nootjes horen onder toeziend oog van 2 van haar vriendinnen.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Lisa is van voornemens om binnenkort de studio bij Magienes Bos in Zwartemeer in te duiken om een studioopname te gaan maken. Saillant detail: de vader van Lisa heeft ook van Henk van Os op het Esdal les gehad.

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Hieronder enkele foto’s van de officiële opening

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015 - 03

Volgens enkele dames in de zaal waren Geer & Goor ook aanwezig, maar wij hebben sterk onze twijfels….

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

officiele opening esdal college bibliotheek klazienaveen 2015

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top