EEM Groepenkasten

Fiets- en wandelpaden in Bargerveen tot medio 2018 niet goed toegankelijk

bargerveen zwartemeer klazienaveenBargerveen – Door werkzaamheden in het Bargerveen zijn sommige fiets- en wandelpaden tot medio 2018 niet goed toegankelijk. En soms zelfs tijdelijk afgesloten. In dat geval wordt gezorgd voor een omleiding.

Op dit moment wordt er in en rond het Bargerveen hard gewerkt aan de aanleg van de Buffer Weiteveen en Buffer Noord bij Zwartemeer. Tegelijkertijd worden er ook fiets- en wandelpaden verbeterd, sloten gedempt en kades aangelegd. Om zo de waterhuishouding in het Bargerveen en de omliggende dorpen te verbeteren.

Hele verbetering

De vrijkomende grond wordt gebruikt om bestaande paden aan te leggen of te verbeteren. Ook worden er nieuwe leemruggen aangelegd en bestaande kades versterkt. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om sommige fiets- en wandelpaden te verbreden of te verharden. Zo wordt het gebied beter bereikbaar.

In Weiteveen komt ook een nieuwe Schaapskooi. Voor ruim 1000 schapen en 100 koeien. Dat wordt gelijk de grootste (en mooiste) schaapskooi van ons land. Schapen worden ingezet bij het onderhoud van het natuurgebied

In 4 fases

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Te beginnen met het Grenspad ten oosten van het Bargerveen. gevolgd door het fietspad door het Schoonebeekerveld. In een later stadium worden ook de Laardijk en de Verlengde Noorderloot aangepakt. Ook de nieuwe Buffer Noord krijgt fiets- en wandelpaden.

Maar tijdens het broedseizoen worden de werkzaamheden aangepast en waar nodig stilgelegd. Om de flora en fauna niet nodeloos te belasten. De lengte van dien periode is mede afhankelijk van het weer.

Fase 1: Afsluiting grenspad

Van november 2016 tot november 2017.

Op dit moment al is het Grenspad over een lengte van 2,7 km afgesloten. Te beginnen bij Staatsbosbeheer, tot ongeveer halverwege. Er zijn omleidingen via Duitsland en de Lijn richting Weiteveen.

Fase 2: Afsluiting fietspad Schoonebeekerveld

Van februari 2017 tot april 2017.

Begin februari wordt gestart met het verharden en verbreden van het fietspad door het Schoonebeekerveld. De lengte van de afsluiting bedraagt 1,5 km. Er komt dan een omleiding van 3,7 km via de Kerkenweg.

Fase 3: Afsluiting Laardijk en Noordersloot

Van september 2017 tot juni 2018.

Medio 2017 wordt gestart met de versterking van de Laardijk en het dempen van sloten langs de Verlengde Noordersloot. Tot die tijd is deze route nog volop in gebruik. Omleidingen volgen later.

Fase 4: Aanleg fietspaden buffer Noord

Van september 2017 tot april 2018.

Als de Buffer Noord eenmaal is gegraven, dan wordt gestart met de inrichting van het gebied. Daarbij worden volop mogelijkheden gecreëerd om te wandelen en te fietsen. Er is zelfs een ruiterpad voorzien.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Bargerveen-Schoonebeek.

 Back To Top