EEM Groepenkasten

Fusie Klazienaveen en Zwartemeer: de voors, tegens en consequenties

fc klazienaveen logo fusie vv klazienaveen vv zwartemeerKlazienaveen – Op 5 oktober 2016 wordt een gezamenlijke presentatie gegeven van het fusievoorstel in het Sportlandgoed te Zwartemeer. Daarna gaan zowel de vv Zwartemeer alsook de vv Klazienaveen een aparte algemene ledenvergadering (ALV) houden waarin voor of tegen de voorgestelde fusie gestemd kan worden.

Beide besturen hebben besloten de ALV voor te stellen in te stemmen met een fusie tussen de beide vv’s. Als belangrijkste reden geven beide besturen aan dat door de keuze voor één prestatieteam de fusie nu wel een meerwaarde heeft. Bij de ALV van 8 april 2013 was dat de belangrijkste reden om niet in te stemmen met een fusie.

Argumenten tégen de fusie

Natuurlijk is het voor een aantal leden niet moeilijk argumenten tegen de fusie te bedenken.

  1. De keuze voor de accommodatie van het huidige vv Zwartemeer is voor de voetballende aanhang van vv Klazienaveen moeilijk te verteren. In hun visie wordt een gezellige en sfeervolle accommodatie ingeruild tegen een ongezellig en sfeerloos onderkomen als goedmakertje voor het verdwijnen van het zondag prestatievoetbal.
  2. Over het voorgestelde tijdstip van 18.00 uur op de zaterdagavond is onvoldoende nagedacht.
  3. De culturen van beide verenigingen verschillen dusdanig dat van een succes nooit sprake kan zijn.

Argumenten vóór de fusie

Toch zijn er ook veel goede argumenten voor de fusie die hieronder opgesomd worden.

  1. Door het bestuur van één vereniging kan de begeleiding van de jeugd beter geregeld worden dan thans het geval is door twee besturen met een jeugdcommissie.
  2. De uitstraling van een voetbalvereniging in het dorp Klazienaveen met ca. 1.000 leden is beduidend groter dan die van twee concurrerende voetbalverenigingen.
  3. De achteruitgang van de aantrekkelijkheid van het zondagvoetbal voor 2e elftalspelers om op zondagmorgen te spelen.
  4. Voor één vereniging met 1.000 leden zijn minder vrijwilligers nodig dan voor twee verengingen met 2 x 500 leden.
  5. Een vereniging met 1.000 leden heeft meer interne expertise en kan een groter inkoopvoordeel behalen.
  6. Aanvullende activiteiten, zoals G-, zaal- en beachvoetbal, zijn beter realiseerbaar. Bestaande activiteiten zoals Koningsdag, het eieren gooien, de Tonny Roosken bokaal, het klaverjassen, darten en pokeren krijgen een groter deelnemersveld. Nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld kinderopvang tijdens trainingen en/of wedstrijden en huiswerkbegeleiding voor jeugdspelers.
  7. Een grote voetbalvereniging kan een grotere maatschappelijke betrokkenheid tonen bij hedendaagse problemen in de jeugd- en ouderenzorg.

Fusievoorstel FC Klazienaveen

Natuurlijk verloopt een fusieproces niet zonder problemen en worden er hier en daar soms inschattingsfouten gemaakt. Voor de fusie en na de fusie zal uitgebreid aandacht besteed moeten worden aan de volgende zaken: Financiën, cultuur, voetbaltechnische zaken, faciliteiten, accommodatie, communicatie en sponsoring. Op allerlei gebieden zal nog antwoord gegeven moeten worden op legitieme vragen. Welke solvabiliteit en liquiditeit moet nagestreefd worden? Moet de contributie of de prijs van het biertje in de kantine zo laag mogelijk blijven? Wat mag de maximale invloed van sponsoren zijn?

Hetgeen in het fusievoorstel staat is geen wet van Meden en Perzen voor de eeuwigheid. Vanzelfsprekend is het aan het nieuw te vormen bestuur van de FC Klazienaveen om definitieve besluiten te nemen over de accommodatie, de kledinglijn, de prijs van en het soort biertje. Ook bij de nieuwe FC is er een ALV die het bestuur kiest en bestuursbesluiten wel of niet accordeert. Het is goed denkbaar dat voortschrijdend inzicht er toe leidt dat de accommodatie van de vv Klazienaveen wordt ingericht en uitgebreid tot feestzaal/kantine met een aparte sponsorruimte en dat de huidige accommodatie van de vv Zwartemeer met hulp van de gemeente Emmen wordt omgebouwd tot jeugdontmoetingsplaats met een aparte fysioruimte en/of krachthonk met mogelijkheden voor naschoolse opvang en vergaderruimten voor derden.

Op grond van de hierboven staande overwegingen en argumenten adviseert het bestuur van de vv Klazienaveen haar leden voor de fusie te stemmen.

Lees ook: Besturen vv Klazienaveen en vv Zwartemeer positief over fusie: FC Klazienaveen

Consequenties wel of niet fuseren

Tot slot lijkt het zinvol de consequenties van het wel of niet fuseren te benoemen. Als de meerderheid voorstemt zullen een aantal leden bedanken en zich niet meer laten zien. Misschien zijn dat er wel 50 van elke vereniging. Hoewel dit betreurenswaardig zou zijn, is dit geen legitiem argument tegen de fusie. Als de meerderheid tegenstemt heeft het bestuur blijkbaar een verkeerd besluit ondersteund en zal het daarvan de consequenties moeten dragen en aftreden. Het aftredende bestuur zal in dat geval de ALV verzoeken een nieuw bestuur te formeren. Het laatste advies van het aftredende bestuur aan het nieuwe bestuur zal dan zijn ook de stekker uit SJO KZC’08 te trekken.

(Bron: vv Klazienaveen)

Sport


Back To Top