EEM Groepenkasten

Fusie-update FC Klazienaveen maart 2017

fc klazienaveen logo fusie vv klazienaveen vv zwartemeerKlazienaveen – Het is reeds een tijdje terug dat er een fusie-update van FC Klazienaveen is uitgekomen. De oorspronkelijke bedoeling was om dit maandelijks te doen. Dit is tot nu toe niet gelukt. Er moet wel iets te melden zijn natuurlijk. Als er niets te melden is, wil niet zeggen dat er niets gebeurt met betrekking tot de fusie.

De fusiecommissie is inmiddels uitgebreid met afgevaardigden van de commissies. Deze fusiecommissie zal voorgedragen worden in het definitieve fusieplan om vooralsnog te gaan optreden als toekomstig bestuur. De Commissie bestaat uit:

  • Arjan ten Heuvelhof, algemene zaken (wedstrijdzaken, communicatie)
  • Dennis Lubben, Technische zaken
  • Thieme Groote, Sponsoring
  • Dennis Kliphuis, Jeugd zaken
  • Hans Hemel, Financiën
  • Iwan Lambers, Secretariaat
  • Gert Veenstra, Algemeen (voorzitter)

Naast deze functionarissen zijn ook vele anderen bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten commissie, de accommodatie commissie en de kleding commissie.
Bij het noemen van namen en commissies ga je altijd mensen vergeten, Dat doe ik nu ook, maar ik wil slechts aangeven dat er op volle kracht gewerkt wordt aan de FC Klazienaveen.

Fusieplan

Het definitieve Fusieplan, waarvan een concept reeds door beide besturen is beoordeeld, ligt nu samen met de nieuwe statuten ter beoordeling bij de KNVB. Als die daar een akkoord op geven, zal het formeel gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel ter inzage, op dat moment zal dit ook openbaar gemaakt worden voor de leden. Het is nu de planning dat tijdens de algemene ledenvergadering in april het plan, een uitwerking van het reeds goedgekeurde voorstel in oktober 2016, formeel bekrachtigd wordt. De officiële oprichtingsvergadering waarin het bestuur gekozen kan worden zal in juni gehouden worden. Voor de duidelijkheid: er kunnen dus ook tegenkandidaten worden voorgesteld.

Technische commissie

Met het oog op volgend seizoen is de TC reeds begonnen met het samenstellen van een nieuwe trainingsstaf. Jullie hebben ongetwijfeld vernomen dat Casper Goedkoop is aangesteld als hoofdtrainer voor volgend seizoen. Michel Kerkdijk zal de trainer zijn voor de tweede selectie. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd voor de invulling van de trainersstaf van de overige senior selectie teams (Vr1, assistent en keeperstrainer).

Jeugdzaken

Het nieuwe concept beleidsplan is bijna klaar. De JC en TC zullen dan in nauw overleg de nieuwe structuur gaan invoeren en hier personele invulling in gaan geven. Er zullen coördinatoren aangesteld worden en het is de bedoeling om door en met de inbreng van de nieuwe jeugdsponsor, de Rabobank, weer stappen voorwaarts en dus omhoog te maken. Hier zal dus de komende maanden nog veel over gecommuniceerd worden.

Accommodatie

De accommodatie commissie (Bennie Wesseling, Marc Post, Fijko Stegeman, Richard Menzen) hebben diverse plannen opgesteld inzake de ontwikkeling van het sportpark.

Allereerst is het belangrijk dat wij vanaf volgend seizoen eenduidigheid en eenheid uitstralen rond de velden en in de clublokalen. Hiervoor is een bepaald bedrag bepaald. Om het sportpark een FC Klazienaveen “look” te geven hebben we maximaal € 15.000 nodig. Een voordeel is dat er een aantal nieuwe sponsors komen die ook hun uitstraling moeten hebben en daarvoor betalen. Wij kunnen deze aanpassingen gelukkig samen laten gaan zodat de kosten hiervoor beperkt zullen zijn. Inmiddels is het asbest dak van de tribune van vv Zwartemeer verwijderd. Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en de afvoer van de materialen is verzorgd door Flory (waarvoor dank).

Het clublokaal van vv Zwartemeer zal aangepast worden zodat het voldoet aan de FC Klazienaveen uitstraling. Voor de duidelijkheid de aanpassingen van de kantines van vv Klazienaveen en vv Zwartemeer worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Dit in combinatie met inbreng van sponsoren zorgt ervoor dat we dit kunnen uitvoeren binnen de reeds aanwezige reserves voor onderhoud bij de verenigingen.

Sponsoring

Een eerste opdracht die de sponsorcommissie zichzelf heeft gegeven was een fusiesponsorclub te vormen. Dit is gelukt en er is een mooie basis gevormd door deze Fusie sponsoren. Later dit jaar zullen we deze sponsoren absoluut in het zonnetje gaan zetten.

Een tweede resultaat is geweest het aantrekken van de Rabobank als sponsor voor de jeugd. Op dit moment zijn er onderhandelingen met een organisatie voor het eventuele hoofdsponsorschap van de selectieteams. De sponsorcommissie heeft inmiddels een plan ontwikkeld om alle huidige sponsoren te gaan benaderen over de voortzetting/omzetting van de samenwerking. Ook zullen ze daarna proberen nieuwe sponsoren aan te trekken. Maar dat zal gaan gebeuren nadat er de noodzakelijke aandacht is besteed aan de huidige sponsoren.

Financiën

Tijdens de fusiegesprekken en daarna is mij duidelijk geworden dat er sprake is van twee financieel gezonde verenigingen. Jullie zullen dit ook zien in het nieuwe financieel budget dat in april wordt ingediend tijdens de algemene vergadering.

Kleding

Sponsorzaken en kledingcommissie zijn bezig het kledingpakket voor volgend seizoen samen te stellen en een keuze te maken wie dit gaat leveren. Zoals bekend is, gaan we in een volledig zwart tenue spelen met gouden accenten.

Algemene zaken

Voor een nieuwe FC website zijn de afspraken gemaakt en hier zal snel mee begonnen worden. Contacten met de KNVB zijn gelegd over het omzetten van de gegevens in de databestanden van de KNVB. Net als bij de jeugdzaken is vermeld, geldt hier ook dat de komende maanden nog veel communicatie komt over alle algemene zaken bij de vereniging.

1 clubgebouw

Eén vereniging moet natuurlijk uiteindelijk 1 clubgebouw hebben. Dat is onze opdracht, gegeven door de algemene ledenvergaderingen in oktober 2016. Wij hebben inmiddels zelf plannen ontwikkeld hiervoor en gaan nog deze maand vervolggesprekken voeren met externe partijen om dit te kunnen realiseren. Dat dit niet binnen een jaar realiseerbaar is, moet ik ook direct aangeven. Ik heb wel heel goede hoop dat we nog dit jaar met een uitgewerkt plan kunnen komen en dat aan de leden kunnen presenteren.

Al met al maken we een mooie ontwikkeling door richting FC Klazienaveen. Tijdens het schrijven en nalezen constateer ik dat er inmiddels alweer nieuwe zaken zijn gaan spelen, die worden dan in een volgende update vermeld. Ik wil iedereen bedanken tot nu. Ook de criticasters over de Fusie. Door jullie inbreng kunnen we alleen maar sterker worden, want ik ben er zeker van dat het ook jullie doel is om een fantastische voetbalvereniging te hebben in Klazienaveen. Ik zie graag dat een ieder zijn ideeën meldt bij de fusiecommissie, dit werkt voor ons eenvoudiger dan dat we via het geruchtencircuit ergens van op de hoogte gesteld worden.Back To Top