EEM Groepenkasten

Gemeente Emmen contracteert Wmo-aanbieders

afwassen, wmo, schoonmaak, schoonmakenEmmen – De Gemeente Emmen is bezig met het contracteren van de Wmo-aanbieders voor komende jaren. De Wmo-schoonmaakondersteuning, begeleiding, beschermd wonen en hulpmiddelen zijn door de gemeente Emmen bijna allemaal al opnieuw gegund.

Dat betekent dat het merendeel van de aanbieders die vanaf 1 januari 2017 Wmo-ondersteuning aan cliënten leveren, reeds bekend zijn. Deze aanbieders sluiten daarvoor contracten af met de gemeente. Het contract voor Wmo-hulpmiddelen gaat iets eerder in, namelijk al vanaf 1 november 2016.

Schoonmaakondersteuning en begeleiding

Door schoonmaakondersteuning en begeleiding gezamenlijk aan te besteden, kunnen tussen deze twee vormen van ondersteuning betere verbindingen ontstaan. Dit past in het streven om de verschillende vormen van ondersteuning optimaal op elkaar af te stemmen en daarmee beter maatwerk te bieden voor de cliënt. Begeleiding is bijvoorbeeld hulp bij het op orde brengen van de huishouding of het helpen indelen van de dag.gebiedsindeling gemeente EmmenHierbij is het van belang dat er goede afstemming nodig is met de daadwerkelijke uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. In de zes Emmense gebieden (zie kaartje) is vanaf 1 januari 2017 één hoofdaanbieder per gebied verantwoordelijk voor schoonmaak-ondersteuning en begeleiding. Voor de gebieden de Blokken, de Monden, de Velden, Emmen Noord en Oost zijn de hoofdaanbieders al aangewezen.

Emmen-Zuid

Voor Emmen-Zuid nog niet, omdat hier de rechter nog een uitspraak moet doen. Wat betekent dit voor huidige cliënten? De hoofdaanbieders voor schoonmaakondersteuning en begeleiding zijn aanbieders die op dit moment in diezelfde gebieden schoonmaakondersteuning of begeleiding leveren. Zij gaan de komende tijd gesprekken voeren met de aanbieders in hun gebied. De hoofdaanbieders zetten in op zoveel mogelijk behoud van continuïteit in ondersteuning en het in stand houden van de bestaande koppels. Naar de toekomst toe wil men de vragen voor begeleiding dichtbij de cliënt aanbieden met aanbieders uit het gebied.

Beschermd wonen

Sommige volwassenen kunnen tijdelijk niet zelfstandig wonen door psychische problemen. Via de Wmo doen zij een beroep op beschermd wonen. De gemeente Emmen heeft met 13 partijen contracten afgesloten, ook namens de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden. Deze partijen zijn ook nu al contractpartners. Cliënten die op dit moment wonen bij een aanbieder waar geen contract mee afgesloten is, krijgen een maatwerkvoorziening bij hun huidige aanbieder zodat er voor hen niets veranderd. De contracten gaan in op 1 januari 2017.

Wmo-hulpmiddelen

Voor de Wmo-hulpmiddelen zoals rollators, trapliften en scootmobielen heeft de gemeente voor de komende vier jaar Welzorg gecontracteerd. Het contract gaat in op 1 november 2016. Gebruikers van de hulpmiddelen krijgen binnenkort van de gemeente een brief waarin Welzorg zich voorstelt. Zij kunnen gebruik blijven maken van de huidige hulpmiddelen die ze gebruiken. Welzorg neemt deze over van de Schreuder, de huidige gecontracteerde partner.

Toegangsteams

Zoals de gemeente vorige week bekend maakte, starten per 1 januari 2017 onafhankelijke toegangsteams in de zes Emmense gebieden (zie kaartje). Hier kan iedere inwoner terecht voor WMO-schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. De toegangsteams nemen de gesprekken voor hun rekening met de inwoners en maken over de gewenste professionele ondersteuning afspraken met de gecontracteerde (hoofd)aanbieders.

De gemeente Emmen heeft met 13 partijen contracten afgesloten ook namens de gemeenten Borger- Odoorn en Coevorden.

Dit zijn:
1. Doevenkamp B.V. – Stadskanaal
2. Zorg- en Therapie Centrum Wittelte
3. Stichting Promens Care – Assen
4. St Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg Almere
5. De Zorgzaak B.V. – Hoogeveen
6. Zorgonderneming Eigen Pad Emmen
7. CuraXL B.V. Groningen
8. De Buinerhof – Nieuw Buinen
9. Stichting Treant Zorggroen Hoogeveen
10. Zorggroep Vitez B.V. Weiteveen
11. Stichting Verslavingszorg Noord Nederland Groningen
12. Scilla Andante Holding B.V. Eeserveen
13. Stichting Het Kopland Groningen

Wmo hulpmiddelen:

Welzorg Nederland B.V.

Schoonmaakondersteuning en begeleiding:

  1. Emmen Noord,Emmermeer en Centrum  (At Home First)
  2. Emmen Oost (Emmerhout en Angelslo) (At Home First)
  3. De Velden BV Zorgwerk (Thalia thuiszorg)
  4. De Blokken (Dokter Schoonmaakorganisatie)
  5. De Monden (Dokter Schoonmaakorganisatie)
  6. Emmen Zuid (in afwachting besluit college na uitspraak rechter)

(Bron: Gemeente Emmen)Back To Top