EEM Groepenkasten

Gemeente Emmen stelt nieuwbouwstarter Planeet een bouwbegeleider beschikbaar

de planeet, bouw, nieuwbouwKlazienaveen – Een extra stimulans voor het bouwen van een eigen huis, want de gemeente Emmen stelt een bouwbegeleider beschikbaar. Morgen, zaterdag 30 mei, vindt het Bouw en Woon Event plaats op het nieuwbouwplan de Planeet in Klazienaveen. Dit is onderdeel van de Drentse Bouw en Woonweken. Bezoekers kunnen tijdens het Event profiteren van verschillende acties. Ook de gemeente Emmen komt met een actie en stelt € 40.000,- beschikbaar om het bouwen van een eigen huis te stimuleren.

Actie gemeente Emmen

De gemeente Emmen wil particulier opdrachtgeverschap stimuleren. Daarom stelt de gemeente Emmen een bijdrage beschikbaar om gebruik te maken van een bouwbegeleider.  Hiervoor is een totaalbedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is hier van toepassing. Deze actie gaat van start tijdens de Bouw- en Woonweken Drenthe (30 mei 2015 tot en met 13 juni 2015) en loopt  tot en met 31 december 2015.

Wat is een bouwbegeleider?

Een bouwbegeleider is een onafhankelijke professional die u tijdens het ontwerpen en bouwen van uw huis kan begeleiden en adviseren daar waar u dat wilt. Hij of zij kan u bijstaan vanaf de kavelaankoop tot en met de oplevering van uw huis, maar u kunt de bouwbegeleider ook voor specifieke momenten inhuren. De bouwbegeleider werkt veelal bij een bureau waar allerlei specialisten op het gebied van zelfbouw werkzaam zijn. Mensen met ervaring op het gebied van projectmanagement, bouwkundige kennis, maar ook contacten in de bouwwereld. Kortom, zeer nuttige kennis waarmee u uw voordeel kunt doen.

Een bouwbegeleider kiezen

Neem de tijd om de juiste bouwbegeleider te vinden en ga met meer bureaus praten voordat u een keuze maakt. Het gaat immers om een langdurig en intensief traject waarin u veel contact met elkaar heeft. Ook als u voor gedeeltelijk advies kiest, zoals het beoordelen van een ontwerp van een architect, is een goede relatie met uw bouwbegeleider bevorderlijk. Na een oriënterend gesprek laat u een offerte opstellen door verschillende bouwbegeleiders en maakt u een keuze.

Voorwaarden bouwbegeleidingsbureau

In de navolgende voorwaarden leest u hoe u in aanmerking komt voor de bijdrage. Zowel de bouwbegeleider als de bijdrage is aan een aantal voorwaarden gebonden. De bouwbegeleider die u inschakelt, is aantoonbaar deskundig op het gebied van het begeleiden van particulier opdrachtgevers bij de ontwikkeling en bouw van de eigen woning. Deze deskundigheid kan bijvoorbeeld worden aangetoond door vergelijkbare opdrachten uit het verleden en een lidmaatschap van relevante brancheorganisaties. De bouwbegeleider is volledig onafhankelijk, hij of zij dient enkel het belang van de particulier opdrachtgever. Dit betekent dat de bouwbegeleider niet voor een architect, aannemer of projectontwikkelaar werkt of hiermee (in)direct is verbonden. Er mag dus geen (schijn van) belangenverstrengeling bestaan.

Voorwaarden bijdrage

Uitsluitend particulier opdrachtgevers komen in aanmerking voor een bijdrage. Dit betekent dat aannemers en projectontwikkelaars zijn uitgesloten van deze actie.
De particulier opdrachtgever moet uiterlijk op 31 december 2015 een koopovereenkomst hebben gesloten voor een door de gemeente Emmen aangeboden bouwkavel.
De gemeente Emmen betaalt de bijdrage uitsluitend aan de particulier opdrachtgever. Dit betekent dat de in te dienen nota reeds is voldaan aan de bouwbegeleider. U dient een betalingsbewijs mee te sturen. De gemeente Emmen toetst aan de hand van de nota of de verrichte werkzaamheden betrekking hebben op de bouwbegeleiding van de particulier opdrachtgever.

De maximale bijdrage bedraagt € 2.000,–. Dit bedrag is verdeeld over twee fasen:

Fase 1
Voorbereiding / Oriëntatie
Architectkeuze
Schetsontwerp  Bijdrage max. € 1.250,–

Fase 2
Ontwerp / Definitief Ontwerp
Aanbesteding
Bouwvergunning Bijdrage max. € 750,–
Uitvoering  • Directievoering
Oplevering bouw Bijdrage € 0,–

Alle kosten boven de maximale bijdrage per fase komen voor rekening van de particulier opdrachtgever. Alle kosten die geen betrekking hebben op bouwbegeleiding, bijvoorbeeld leges en werkzaamheden van of die behoren bij de architect, aannemer, projectontwikkelaar of andere deskundigen, komen niet voor de bijdrage in aanmerking. Betaling van de bijdrage vindt uitsluitend plaats bij eigendomsoverdracht van de bouwkavel. Indien u een koopovereenkomst heeft gesloten voor een bouwkavel, maar later besluit om de bouwkavel terug te geven aan de gemeente, dan komen de gemaakte kosten voor bouwbegeleiding voor uw rekening. De bijdrage wordt op de datum van ondertekening van de notariële akte verrekend met de koopsom voor de bouwkavel.

Voorkeur lokale bouwbegeleider

De gemeente Emmen wil met deze actie ook de lokale werkgelegenheid stimuleren. De keuze voor een lokale bouwbegeleider heeft daarom de voorkeur. Dit is geen voorwaarde voor het verkrijgen van de bijdrage.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Bouw- en Woon Event en de actie van de gemeente Emmen? Neem dan vrijblijvend contact op met Astrid Brinkman, accountmanager woningbouwkavels van de gemeente Emmen, tel. 14 0591. Het event vindt morgen plaats op zaterdag 30 mei van 10.00 tot 15.00 uur op het nieuwbouwplan de Planeet in Klazienaveen. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie ook op: www.bouwenwoonweken.nlBack To Top