EEM Groepenkasten

Gemeente Emmen voert bestuurlijke boete Basisregistratie Personen in

gemeentehuis, emmen, avondKlazienaveen/Emmen – Vanaf 1 januari 2016 voert de gemeente Emmen de bestuurlijke boete voor de Basisregistratie Personen (BRP) in. In de BRP staan de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Emmen.

Waarom?

De meeste inwoners geven tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP. Deze boete is bedoeld voor inwoners die bewust de gemeente niet informeren over wijzigingen in hun persoonsgegevens.

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens over haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen of wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en de belastingdienst gebruiken de persoonsgegevens uit de BRP. Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld bij een ramp. Bijvoorbeeld om iemand tijdig te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving van belang.

De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bepaalde verplichtingen uit de Wet Basisregistratie Personen niet nakomt. Eerst proberen we contact met u op te nemen om u te wijzen op de aangifteplicht. Doet u dit niet? Dan loopt u kans om een boete te krijgen. De hoogte van de boete kan maximaal 325 euro worden.

Om welke verplichtingen gaat het?

  • Aangifte van vestiging uit het buitenland
  • Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland
  • Aangifte van vertrek naar het buitenland
  • Melden van feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over de burgerlijke staat (geboorte, huwelijk, etc.)
  • In persoon verschijnen en identificeren;
  • Informatie geven en documenten overleggen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP

Kunt u bezwaar maken?

Wij mogen niet zomaar een boete opleggen, hiervoor moet eerst onderzoek gedaan worden. Die informatie moet aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, en dat dit aan u verwijtbaar is. Als aan u een bestuurlijke boete is opgelegd, kunt u daartegen bezwaar maken. Meer informatie vindt u op gemeente.emmen.nlBack To Top