EEM Groepenkasten

Gemeente verleent vergunning voor zonnepark Oranjedorp

zonnepanelen zonnecellen zonnepark solarcels pixabayOranjedorp – De gemeente Emmen heeft een vergunning afgegeven voor het ontwikkelen van het zonnepark Oranjepoort. Dat zonnepark krijgt een grootte van 37 hectare ofwel ongeveer 74 voetbalvelden.

Zonnepark

Dit nieuwe zonnepark zal tussen de industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37 komen te liggen. Er zullen ruim 110.000 zonnepanelen worden geplaatst die samen een vermogen van ongeveer 28 MWp gaan leveren. Daarmee kunnen per jaar zo’n 8.500 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Hierdoor komt per jaar zo’n 15.000 ton CO2 minder in de atmosfeer.

Wethouder René van der Weide laat weten enthousiast te zijn over deze plannen. VPB is een van de ontwikkelaars van dit project, waardoor ook lokaal enorm kan worden geprofiteerd van de opbrengsten van zonne-energie uit dit project.

Fieldlab

Ontwikkelaars HerBo Groenleven en de VPB (Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV) gaan samen met het bedrijfsleven een Fieldlab realiseren. Binnen dit Fieldlab zullen belanghebbenden op verschillende niveaus met elkaar samenwerken aan innovaties op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie en thermietechnieken en het gebruik van Biobased materialen.

HerBo Groenleven kan nu, met de vergunning op zak, de SDE+subsidie aanvragen. Ze willen zo snel mogelijk zowel het park als de FieldLab realiseren.

Bewoners betrekken

De bewoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht kunnen profiteren van de zonne-energie, doordat ze zullen worden betrokken in de oprichting van een coöperatie. De organisatie daarvan gebeurt in het kader van het Interreg COBEN project, waarin de gemeente Emmen participeert. Het doel van het Interreg COBEN project is om duurzame energieprojecten in Emmen dusdanig te ontwikkelen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen van de omwonenden.

(Bron: emmen.nu)Back To Top