EEM Groepenkasten

Gezocht: ondernemers voor oprichting Ondernemersclub Nieuw Dordrecht

brands, collectie, nieuw dordtrechtNieuw Dordrecht – Museum Collectie Brands neemt het initiatief tot de oprichting van de Ondernemersclub Nieuw Dordrecht op. Veel plaatsen in de regio kennen al een dergelijk initiatief, iets wat blijkbaar voorziet in een behoefte.

Bijeenkomst

Het doel van een Ondernemersclub is het onderlinge netwerken en informeel contact, business tot business contacten, PR en reclame, deskundigheidsbevordering. Het is de bedoeling om tenminste zes maal per jaar een bijeenkomst in het café van Museum Collectie Brands bijeen te komen. Elke bijeenkomst zal er een deskundige aanwezig zijn die een relevant onderwerp behandeld. Per bijeenkomst presenteren een aantal ondernemers hun bedrijf. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bedrijfsbezoeken.

Wederzijdse belangen

Wij zien een wederzijds belang als het gaat om het Museum Collectie Brands en de lokale ondernemers. Het Museum Collectie Brands levert de faciliteiten, locatie en de organisatie, in ruil voor een jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemende ondernemers. Het Museum Collectie Brands kan niet bestaan alleen van inkomsten van bezoekers, het Museum is dan ook gedwongen ondernemer te worden, en juist dat is een mooie uitdaging! Kent u het Museum Collectie Brands (nog) niet? Het is een zeer bijzonder museum. De bezoekers  komen van heinde en verre om het verzamelwerk van Jans Brands te zien. Wij gaan er vanzelfsprekend van uit dat u als ondernemer de Collectie Brands een warm hart toedraagt en het ook belangrijk vindt, dat dit bijzondere museum in Nieuw Dordrecht blijft bestaan. Win-Win dus! Uw financiële bijdrage aan de Ondernemersclub, komt volledig ten goede aan het Museum Collectie Brands. Zo levert u dus een bijdrage aan de continuïteit van het museum en het museum draagt zorg voor een prima functionerende Ondernemersclub. Wim Hassink, Hugo van der Heide en Ben Kamps (alle drie ondernemers!), zijn de initiatiefnemers. Zij zullen zorg dragen voor de totstandkoming van de Ondernemersclub en zij gaan een aantrekkelijk programma voor het eerste jaar opstellen.

Uitnodiging en aanmelding:

Op maandag 1 juni 2015, aanvang 20.00 uur houden wij de eerste bijeenkomst. Wij nodigen u daar graag voor uit. Dat verplicht u nog tot niets, aan het einde van de bijeenkomst of later kunt u zich definitief opgeven als deelnemer. Deelname aan de Ondernemersclub kost €  175,00 per jaar. U kunt zich per mail of telefonisch aanmelden bij Hugo van der Heide. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de drie onderstaande personen.

Wim Hassink:
E: wim.hassink@cta-consulting.nl
T: 06 5161 9285

Hugo van der Heide:
E: hugovanderheide@home.nl
T: 06 5316 6425

Ben Kamps:
E: benkamps@hotmail.com
T: 06 2672 6485

Algemeen


Back To Top