EEM Groepenkasten

Gratis naar “De Schepping” bij Service Bioscoop Astra in Klazienaveen

de schepping ontstaan van de aarde en het leven op aarde astra bioscopen klazienaveenKlazienaveen – Op woensdag 23 en 30 september a.s. wordt in Service Bioscoop ASTRA in Klazienaveen de film ‘De Schepping’ van de Duitse cineast Henry Stober vertoond. Deze film heeft al 8.000 bezoekers in Nederland en België getrokken. De grote zaal heeft 168 zitplaatsen.en de toegang is gratis.

De film gaat over een indrukwekkende reconstructie van de eerste week van het leven op aarde. Voorafgaande aan de hoofdfilm is er een korte presentatie, waarin prof. dr. Walter Veith over de evolutietheorie en het Bijbelse scheppingsverhaal spreekt.

Walter Veith was hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Kaapstad en een overtuigd atheïst en evolutionist. Maar hij kwam als wetenschapper in de evolutietheorie zoveel onwaarschijn-lijkheden en ongerijmdheden tegen, dat hij moest erkennen dat het Bijbelse scheppingsverhaal in al zijn eenvoud een veel logischer en aannemelijker verklaring voor het leven op aarde vormt, dan de evolutie¬theorie.

Door het contact van Henry Stober met Dr. Veith besloot de cineast een film te maken met beelden die de grilligheid en schoonheid van de natuur op een unieke manier verbeelden.

De Schepping

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag, hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt op 23 en 30 september de gelegenheid met een andere visie, dan de traditionele evolutietheorie, kennis te maken.

De toegang tot de film is gratis, reserveren is niet mogelijk. Daarom wordt u aangeraden op tijd te komen om zeker te zijn van een plaats.

Plaats en datum

Waar: Service Bioscoop ASTRA, JHR. MWC de Jongestraat 15, 7891 KN Klazienaveen
Wanneer: Woensdag 23 en 30 september 2015
Tijd: 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open.

Nadere info: www.de-schepping.nl/ en www.adventmedia.nl

Tripadvisor NL 600x300
Algemeen


Back To Top