EEM Groepenkasten

Grensoverschrijdend energieproject Emmen krijgt 1 miljoen subsidie

windmolen windmolens windenergie - pixabayRegio – De gemeente Emmen en haar Duitse buurgemeente Haren, samenwerkend in het grensoverschrijdende project SEREH (Smart Energy Region Emmen-Haren), krijgen ruim 1 miljoen Europese subsidie vanuit het Interreg-programma. Met deze subsidie kan nu verder gewerkt worden aan het vormgeven van de van het met elkaar verbinden van hun elektriciteitsnetten, waardoor het eerste grensoverschrijdende energieregio in Europa ontstaat.

Grensoverschrijdend

Het is de bedoeling om de elektriciteitsnetten met elkaar te verbinden middels de 8 windmolens die gepland staan op het grensgebied tussen Emmen en Haren. Hierdoor kunnen de vraag en het aanbod van duurzame energie beter op elkaar worden afgestemd. Bovendien is het dan mogelijk om waterstof te produceren uit overschotten van duurzame elektriciteit en kan het worden uitgewisseld.

Duurzame energie

Door deze grensoverschrijdende samenwerking ontstaat een energiemarkt waar de regio Emmen-Haren kan profiteren van prijsverschillen van duurzame energie. Bovendien kunnen ze hierdoor sneller verduurzamen met lagere systeemkosten. De verbinding van het elektriciteits- en gasnet moet worden gerealiseerd in de vorm van een grensoverschrijdend windpark op de locatie Zwartenbergerweg-Fehndorf Lindloh.

Subsidies

De begroting is 1,5 miljoen en daarmee moeten de eerste resultaten eind 2020 zichtbaar zijn. De subsidie wordt verstrekt door de Nederlandse rijksoverheid, de provincie Drenthe, land Niedersachsen en het Interreg-programma.

Uniek in Europa

Een energievoorziening waarin de vraag en het aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar kan worden afgeschermd is nog nergens in Europa gerealiseerd. Om dit te realiseren is er onderzoek nodig om de juridische, economische en technische randvoorwaarden te bepalen. Daarnaast moet er een nieuw concept worden bedacht voor grensoverschrijdend energiebeheer en prijsvorming. Dit zal de komende 2 jaar worden gedaan.

(Bron: emmen.nu / RTV Drenthe)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top