EEM Groepenkasten

Groter risico op natuurbranden door droogte en hitte

bargerveen gecontroleerd afbrandenDrenthe – Ook de komende week blijft het droog en vrij warm. De natuur is hierdoor droog, waardoor er sneller brand kan ontstaan. Het risico op natuurbranden is derhalve opgeschaald naar Code Geel.

Code Geel betekent niet direct dat er een grote kans op natuurbrand is, maar dat men wel voorzichtig moet zijn met vuur in de natuur.

Natuurbranden

Maandag was er een natuurbrand in Nieuweroord. Daar stond afval in brand, maar door de droogte sloeg het vuur over naar het kurkdroge land. De brandweer voorkwam erger. In het natuurgebied Aekingerzand stond een stuk heide in brand. Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland wisten deze te blussen. Inclusief nablussen duurde dat vele uren.

Aanhoudende droogte

Ook boeren hebben problemen door het tekort aan neerslag. Zij hebben veel water nodig om hun gewassen te laten groeien. Waterschap Hunze en Aa’s hebben de boeren gevraagd om ’s nachts te beregenen en niet meer overdag. Hierdoor heeft het water meer tijd om op de juiste plaatsen terecht te komen.

Verbod op beregenen

Het waterschap haalt door de aanhoudende droogte extra water uit het IJsselmeer. Via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche vaart komt het water in de provincie. Met dat water worden sloten en kanalen op peil gehouden en kunnen boeren hun land berekenen. Als de droogte aanhoudt, dan wordt er mogelijk een beregeningsverbod ingesteld.

(Bron: RTV Drenthe)

 Back To Top