EEM Groepenkasten

Herman Lubbers is op zoek naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog

kamp zwartemeer tweede wereldoorlog herman lubbersRegio/Zwartemeer – Herman Lübbers, woonachtig in Zwartemeer, is al enige tijd bezig een boek te schrijven over de Tweede Wereldoorlog en dan speciaal gericht op Zwartemeer en naaste omgeving. Herman wil graag het boek in 2017 uitgeven, maar hij heeft daarbij jouw hulp nodig.

Herman: “Ik heb de afgelopen paar jaar al veel informatie verzameld wat betrekking heeft op deze oorlog. Zelf kan ik mij ook nog wel iets herinneren en heb daarnaast met ongeveer 50 inwoners en oud-inwoners van Zwartemeer een gesprek gehad. Ook heb ik van een aantal personen een persoonlijk verhaal over hun belevenissen en ervaring in de Tweede Wereldoorlog ontvangen. Dat alles heeft mij al veel informatie opgeleverd. Toch zou ik graag nog meer aan de weet willen komen. Mede daarom dat ik op de gedachte ben gekomen om via deze oproep inwoners en oud-inwoners van Zwartemeer te vragen of zij mij nog iets kunnen vertellen over zaken wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Het maakt voor mij niet uit wat het is, alles is welkom. Waar ik b.v. nog naar op zoek ben is of er mensen zijn die tijdens de oorlog verplicht te werk gesteld zijn in Duitsland. Ook zijn er misschien nog personen die in de Tweede wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten die hierover iets kwijt willen. Misschien zijn er ook nog mensen die b.v. hebben meegekregen dat men onderduikers oppakte of dat hebben geprobeerd. Een soort Razzia dus. Zijn er ook nog personen die beschietingen van nabij hebben meegemaakt. B.v. dat geschoten werd op schepen die van of naar Duitsland gingen.”

“Hoe heeft men in de Tweede Wereldoorlog geleefd?”

“Waar ik ook graag iets meer van wil weten is hoe men in de oorlog heeft geleefd. Bijvoorbeeld wat voor producten maakte men zelf en hoe deed men dat dan. Hoe ging men om met kleren, heeft men iets illegaals gedaan zoals jenever stoken, stiekem een varken slachten. Dat men b.v. op een bepaalde plek het varken of iets dergelijks slachtte en dat daarna op een of andere wijze vervoerde naar huis enz. enz. Ook zou ik graag nog meer willen weten hoe met name de jongeren met hun vrije tijd omgingen. Kan men b.v. iets vertellen over “Stiekem dansen”. Waar ging men dansen, was daar muziek bij, is de politie hun wel eens over de mat gelopen. Hoe was het dat men ’s avonds om 20.00 uur thuis moest zijn. Zijn jongeren wel eens achterna gezeten door de politie omdat ze na 20.00 uur nog op straat verbleven. En zo ja, hoe ging dat dan?”

“Waar ik ook heel graag iets meer van wil weten is van familieleden die in de oorlog in Duitsland woonachtig waren in het gebied tussen het Süd-Nord-Kanaal en de Landsgrens en direct na de oorlog verplicht waren te verhuizen. Een deel daarvan is verhuisd naar de andere kant van het Süd-Nord-Kanaal maar er zijn ook veel families toen naar Nederland verhuisd en hebben o.a. in scholen gewoond. Zijn er kinderen van deze families die daar nog iets over kunnen vertellen dan zou ik ook daar graag mee in contact komen.”

Wie heeft informatie?

“De informatie die ik graag wil hebben moet wel allemaal betrekking hebben op Zwartemeer of daar zijdelings mee te maken hebben. Een voorbeeld in deze is misschien het beschieten en bombarderen van de Puritfabriek. In de barre winter van 1944 / 1945 zijn ook heel veel kinderen, evacués, van uit het westen ondergebracht bij gastgezinnen in Zwartemeer. Ja ze zijn hier zelfs nog naar school geweest. Ook hier zou ik graag iets meer over aan de weet willen komen. Zijn er nog personen die mij daar iets over kunnen vertellen? Misschien zijn er personen die nog contact hebben met een van deze kinderen. Of misschien heeft men een verhaal hieromtrent.”

“Degene die hierover iets kwijt wil, hoe klein en hoe weinig ook, kan zich bij mij vervoegen. Ik woon in Zwartemeer aan de Klemstrook 17 in de flat “De Santingshoek” met als postcode: 7894 CN. Mijn telefoonnummer is 0591-315529. Ik heb ook een e-mailadres. Deze is H.Lbbers@kpnplant.nl. Lel op! De “U“staat hier niet in vermeld en hoort hier ook niet in. Deze is dus niet vergeten!”

“Bij voorbaat zeg ik iedereen al vast hartelijk dank voor hun medewerking.”, aldus Herman Lübbers.Back To Top