EEM Groepenkasten

Hoe aantrekkelijk is Klazienaveen?

gemeentehuis, emmen, avondKlazienaveen – Hoe aantrekkelijk is Klazienaveen, of hoe aantrekkelijk is uw wijk of straat? De gemeente Emmen wil leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering aanpakken of juist proberen te voorkomen. De gemeente kent sinds 1 december 2015 een ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’.

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering is voor veel bewoners een doorn in het oog, en mede hierom wil de gemeente Emmen daarom graag deze problemen aanpakken of voorkomen. Via de ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’ kan er een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor de verbetering van uw omgeving. Denk aan het opknappen van het dorpscentrum, dorpshuis, speelplaatsen, openbaar toilet of een nieuwe bestemming voor leegstaande winkels. Aanvragen kan tot 1 maart 2016. Daarna wordt bekend welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.

Vanaf 1 december 2015 is er in totaal een subsidie bedrag van totaal 100.000,- Euro beschikbaar voor verbetering in woonwijken en dorpen in de gemeente Emmen. De subsidie is bestemd voor:

A. Aanpak van verpaupering van woon- en leefomgeving.
B. Winkels in stand houden en accommodaties aanpassen.
C. Economische mogelijkheden benutten.
D. Projecten gericht op sociaaleconomische versterking.

U kunt tot 1 maart 2016 hiervoor subsidie aanvragen. Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor een bijdrage. Bedrijfsterreinen en het buitengebied vallen buiten de regeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling OBD, team Ruimte van de gemeente Emmen, tel 14 0591. Vraag naar de heer H. de Jong.

Na 1 maart 2016 worden de ontvangen subsidieaanvragen met elkaar vergeleken en zo nodig gerangschikt op een prioriteitenlijst. Op basis van de prioriteitenlijst wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de hoogst scorende aanvragen. Het is de bedoeling om uiterlijk in april 2015 de beschikkingen af te geven.

Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op www.gemeente.emmen.nl,  of klik hier om rechtstreeks naar het aanvraagformulier te gaan.

(Bron: Team Communicatie gemeente Emmen)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top