EEM Groepenkasten

Informatiebijeenkomsten geurbeleid gemeente Emmen

koeien geurbeleid kalveren pixabayEmmen – De gemeente Emmen werkt aan het opstellen van geurbeleid. Dit beleid richt zich alleen op geur, veroorzaakt door veehouderijen.

De Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV) biedt de gemeente de mogelijkheid om zelf regels vast te stellen als het gaat om toegestane geurhinder tussen veehouderijen en omliggende woningen. Dit gebeurt binnen wettelijk vastgestelde kaders. De gemeente Emmen presenteert het concept geurbeleid tijdens 2
inloopbijeenkomsten op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart.

Onderzoek

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Arcadis. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige- en de te verwachte geursituatie als gevolg van veehouderijen. Op basis hiervan is een concept geurbeleid opgesteld. Deze voorgestelde regels zijn erop gericht om enkele knelpunten in de grondgebonden
veehouderij op te lossen. Er worden geen wijzigingen voorgesteld in de regels voor intensieve veehouderij.

Informatiebijeenkomsten

De resultaten van het onderzoek en het concept geurbeleid (nieuwe regels) worden gepresenteerd tijdens 2 informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn voor
iedereen toegankelijk. De avonden beginnen met een presentatie van adviesbureau Arcadis. Vervolgens is er ruimte voor vragen en reacties. Daarnaast kunnen medewerkers van Arcadis en de gemeente een toelichting geven op specifieke situaties en vragen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op:

  • Dinsdag 28 februari om 19:30 uur in Bentlage te Emmer-Compascuum
  • Donderdag 2 maart om 19:30 uur in ‘t Schienvat in Erica

Hoe verder?

De opmerkingen en suggesties uit de informatiebijeenkomsten worden meegenomen in het opstellen van een tweede concept (ontwerp). Dit concept wordt 6 weken ter inzage gelegd zodat iedereen de gelegenheid heeft om hierop te reageren. Na het verwerken van eventuele reacties ligt het beleid ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Naar verwachting wordt het geurbeleid in de gemeenteraad van september 2017 behandeld.Back To Top