EEM Groepenkasten

Internationale erkenning voor Geopark de Hondsrug

museum collectie brandsKlazienaveen – Het Geopark de Hondsrug krijgt internationale erkenning doordat er een nieuwe UNESCO-status voor wereldwijde Geoparken is toegekend. Zo ook voor o.a. Museum Collectie Brands en het Veenpark.

Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich vanaf 17 november een UNESCO Global Geopark noemen.unesco De nieuwe UNESCO-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. Nederland telt op dit moment één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe en Groningen, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft.

Wat is een Geopark?

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan.

Mondiaal netwerk

Alle Geoparken zijn lid van het Global Geoparks Network (GGN), een internationaal samenwerkingsplatform. Tot op heden stond dit netwerk alleen onder toezicht van UNESCO, maar het wordt nu ondergebracht bij de aardwetenschappelijke tak van de organisatie. De aangesloten 120 Geoparken krijgen een officiële Unesco Status. Voordelen hiervan zijn de vergroting van de zichtbaarheid dankzij het UNESCO-label, de betere afstemming met andere UNESCO-programma’s, eenduidige kwaliteitsnormen voor deze gebieden en meer kennisuitwisseling.

Betekenis voor het Hondsruggebied

Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoed programma is gebleken dat UNESCO-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied opleveren.

Geopark de Hondsrug

geopark hondsrugGeopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe zo’n 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles plat-walste wat op haar weg kwam. Duizenden jaren al wonen er mensen. Zij gaven het Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities wordt dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld.

Zuidoost Drenthe

Geopark de Hondsrug is een netwerkorganisatie: er zijn ruim 160 partners bij aangesloten: de provincies Drenthe en Groningen, de 7 Hondsruggemeenten: Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Daarnaast participeren de natuurorganisaties, toeristische en recreatieondernemers en het onderwijs.

In Nieuw Dordrecht (gemeente Emmen) is Museum Collectie Brands de Hotspot van het Geopark en maakt op deze wijze deel uit van het grote geheel. Maar ook het Veenpark, het Van Gogh Museum en het Museum Coevorden maken in Zuidoost Drenthe deel uit van Geopark de Hondsrug. Bij Museum Collectie Brands vindt men het belangrijk om hier deel van uit te maken, temeer omdat het museum regelmatig het startpunt is voor bezoekers aan Zuidoost Drenthe. Deze bezoekers komen hier, om meer over ons unieke gebied waarin wij mogen wonen, te weten te komen. Het dus een heel erg belangrijke ontwikkeling voor deze regio in Europees verband.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top