EEM Groepenkasten

Kansen voor online marketing in Bargerveen

bargerveen ingang zwartemeerRegio – Woensdag 21 februari organiseerden Gemeente Emmen en Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE) een informatiebijeenkomst over online marketing en social media voor ondernemers en stichtingen in en rond het Bargerveen die actief zijn in de culturele of de toeristische sector. Uit eerdere gesprekken met de doelgroep is een brede behoefte gebleken aan praktische ondersteuning bij de inzet van online marketing en social media.

Door het organiseren van een bijeenkomst waarin deelnemers praktische tips ontvingen, wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. Aanwezigen werd bovendien de mogelijkheid geboden aan te geven hoe zij de ondersteuning zouden wensen.

Bargerveen als icoon

In het beleidskader Vrijetijdseconomie 2017 – 2021 zijn 5 iconen benoemd, waaronder de Veenvaart en het Bargerveen. Wethouder Toerisme en Cultuur Robert Kleine: “We denken dat het Bargerveen nog veel meer bezoekers kan trekken, niet alleen om de mooie natuur maar ook voor verblijfsrecreatie en erfgoed. Mooi om te zien dat toeristische ondernemers en erfgoedorganisaties samen optrekken om zich online te profileren.”

Fietspad Koning Willem Alexanderkanaal Veenvaart Klazienaveen

Sterk geheel

Stichting SMRE zorgt ervoor dat aantrekkelijke locaties in de regio gepromoot worden op brede schaal. Daniëlle van der Ark van SMRE “Het Bargerveen is daarbinnen als icoon van de regio Emmen een belangrijk gebied voor het toerisme. Als de ondernemers zelf hun online promotie ook goed doen, dan kunnen we elkaar versterken en zetten we samen het geheel sterk op de kaart.”

Vervolg

Een van de aanwezigen vertelt: “Goed verhaal, ik kreeg vandaag vooral ook het besef dat we gezamenlijk nog veel meer kunnen bereiken.” Alle aanwezigen hebben inmiddels een enquête ontvangen waarop zij hun ervaringen over deze bijeenkomst kunnen delen en waarop zij aan kunnen geven op welke manier zij het vervolg van deze bijeenkomst zien.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top