EEM Groepenkasten

Klazienaveen – het begon allemaal in 1884 – deel 12 (slot)

Klazienaveen vroeger Dordsebrug

Klazienaveen – In 2014 is het 130 jaar geleden dat Klazienaveen is ontstaan. Van een veenkeet in 1884 tot het moderne woon/winkelcomplex Het Schip als onderdeel van een dynamisch dorp anno 2014. Klazienaveen heeft een relatief korte maar bewogen veenkoloniale geschiedenis achter de rug.

Veen, turf en ontginning, het heeft klazienaveen gevormd tot wat het nu is.

In een reeks verhalen van Jans Jagt kijkt hij terug op de geschiedenis van Klazienaveen. Dit keer de twaalfde aflevering en daarmee ook de slotaflevering.

Centraal in de verhalen staat de familie Veenstra dat als eerste gezin in deze streek kwam te wonen. Het gezin Tjibbe en Annie Veenstra is alweer de derde generatie dat in Klazienaveen woont. Tjibbe en Annie Veenstra wonen sinds kort in woon-en zorgcentrum Dillehof in de woonwijk Kruidenveld. Hoewel de gezondheid de laatste tijd voor beide wat te wensen overlaat genieten ze nog elke dag van wat het leven hun biedt. Tjibbe wordt volgende maand 93 jaar en Annie is net 91 jaar geworden. Begin 2014 hebben ze hun 65-jarig huwelijksfeest nog gevierd. Hun vier eigen kinderen, 12 kleinkinderen, familie en buren, iedereen was erbij om het feest te vieren bij zalencentrum Hoff. Ook mooi was het dat burgemeester Bijl het echtpaar persoonlijk kwam feliciteren. Regelmatig kijken ze nog even in het fotoalbum om deze prachtige dag nog een keer te beleven.

Klazienaveen vroeger dempen Van Echtenskanaal

Dempen van het Van Echtenskanaal, 1979

Vaak praten Tjibbe en Annie over wat het leven hen heeft gebracht. Natuurlijk de geboortes van hun vier kinderen was het beste bewijs van hun liefde, met hun kleinkinderen zijn ze ook gelukkig. Regelmatig komt er eentje langs om een kop thee te drinken. Financieel hebben ze geen zorgen, ze hebben ook niet veel meer nodig. Maar het echtpaar Veenstra heeft ook andere tijden gekend. Armoede, oorlogsjaren, ontslagen, stakingen, veenbranden, maar ook ziekte in de familie. Het zijn slechts flarden van herinneringen uit een mensenleven.

Klazienaveen vroeger Purit

De Purit

Tjibbe en Annie hebben ook de ontwikkeling van Klazienaveen van nabij meegemaakt. De oprichting van de Puritfabriek, zo belangrijk voor Klazienaveen, de bouw van de woonwijken Molenbuurt, Sterrebuurt, Klazienaveen-west en Kruidenveld., de demping van het kanaal, renovatie van het centrum, de tram die zo hijgend en puffend langs hun huis aan het Scholtenskanaal reed, de brand van Hotel Mazenier, de bouw van een Ambachtsschool, de bouw van Schip 1 en 2, de sloop van de Dordsebrug, de aanleg van de A37; het heeft Klazienaveen het uiterlijk gegeven tot wat het nu is. In het beeld De Veenarbeider vinden ze veel terug wat hun leven een gezicht heeft gegeven. Klazienaveen verloochent haar geschiedenis niet , integendeel het is er trots op.

Tjibbe en Annie hebben hun leven lang in Klazienaveen gewoond. Beide zijn actief geweest in het sociale leven, het zijn onuitwisbare herinneringen die ze hebben meegemaakt. Klazienaveen heeft hun veel goeds gebracht. Tevreden kijken ze dan ook terug op een lang leven in Klazienaveen.

In twaalf afleveringen is geprobeerd een summiere kijk op de geschiedenis van Klazienaveen te geven. De familie Veenstra stond hierin centraal, een verzonnen familie. Natuurlijk is lang niet alles aan de orde gekomen. In Klazienaveen is in 130 jaar zoveel de revue gepasseerd dat een boek een behoorlijke omvang zou hebben om alles te kunnen vertellen. Tijdens de twaalf afleveringen hebben veel mensen op een leuke manier gereageerd op deze verhalen.

Mijn dank hiervoor.

Jans JagtBack To Top