EEM Groepenkasten

Meer bomen verdwijnen uit Oosterbos

Oosterbos Klazienaveen

Klazienaveen-Noord – De komende week gaat Staatsbosbeheer het Oosterbos tussen Klazienaveen-Noord en Barger-Oosterveld flink uitdunnen. Heel wat bomen en struiken welke langs verdiept aangelegde wegen en fietspaden staan zullen worden verwijderd. Het gaat hierbij om bomen die bij harde wind of fikse sneeuwval gemakkelijk om kunnen vallen doordat ze niet langer goed verankerd zijn in de veengrond.

Vooral langs de Tweede Groenedijk in het Oosterbos-Noord en langs de fietspaden in het Oosterbos-midden staan veel bomen niet meer vast. De diep gelegen wegen zullen op lange termijn worden opgevuld met zand en keileem en worden verhoogd tot 80 cm boven het nog aanwezige veenpakket. In het zuidelijke deel van het Oosterbos zijn dergelijke werkzaamheden al eerder uitgevoerd.Back To Top