EEM Groepenkasten

Meldcode tegen Kindermishandeling naar alle scholen in gemeente

Meldcode Kindermishandeling gemeente EmmenRegio – Alle scholen in de gemeente Emmen hebben vorige week de Meldcode Kindermishandeling ontvangen. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling wil de gemeente Emmen een daad stellen om kindermishandeling te voorkomen.

De Meldcode adviseert leerkrachten hoe ze moeten handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Wethouder Robert Kleine heeft vorige week donderdag 23 november symbolisch de Meldcode overhandigd aan vertegenwoordigers van het basisonderwijs, in het bijzijn van medewerkers van Sedna, GGD en De Toegang.

Meldcode Kindermishandeling

In samenwerking met Veilig Thuis Drenthe is een speciale telefoonkaart ontwikkeld. Een handzaam kaartje dat bij de telefoon gelegd kan worden. Want slechts één telefoongesprek kan een kind in veiligheid brengen.
Op de voorkant van het kaartje staan de 5 stappen van de landelijke Meldcode. Op de achterkant wordt het lokale nummer van Stichting de Toegang en Spoed voor Jeugd vermeld. Zij adviseren en begeleiden bij een vermoeden van kindermishandeling.

Meer bewustwording

Doel van deze actie is meer bewustwording van de Meldcode binnen het onderwijs. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 10 van de 495 meldingen die Veilig Thuis Drenthe in de eerste helft van 2017 heeft ontvangen is gedaan door iemand uit het onderwijs. Wethouder Robert Kleine: “Eén melding kan het leven van een kind veranderen. Ook onderwijzers kunnen een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling. Zij zien de kinderen bijna dagelijks en kennen de ouders. Daarom is het belangrijk dat ze weten welke stappen ze moeten doorlopen als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling.”

Schoolmaatschappelijk werker

Voor vragen en advies kunnen onderwijzers ook terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Sandra Wolken, directeur kwaliteit en onderwijsondersteuning Primenius: “Binnen Primenius besteden we regelmatig aandacht aan de Meldcode. Dit doen we door dit structureel te spreken met de schoolleiders en intern begeleiders. Vooral de open communicatie met ouders is hierbij belangrijk. We merken dat veel scholen dit spannend vinden, daarin proberen we zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook wordt ons eigen ondersteuningsteam ingeschakeld voor extra expertise. Het is daarbij belangrijk dat we ook buiten de eigen organisatie steun krijgen. De lijntjes zijn kort doordat we veel contact met schoolmaatschappelijk werk en de jeugdzorg. Daardoor kunnen we preventief werken en, waar nodig, snel actie ondernemen.”

Signaleringsfunctie

Niet alleen onderwijzers hebben een belangrijke signaleringfunctie bij het tegengaan van kindermishandeling. Robert Kleine: “Ook voor medewerkers in bijvoorbeeld de kinderopvang kan de Meldcode een goed hulpmiddel zijn. Daarom willen we de telefoonkaart in de toekomst verder in onze gemeente verspreiden. Het kan helpen om de cirkel van geweld voor een kind te doorbreken. Iedereen kan die ene zijn: een leerkracht, een buurman of een huisarts. We mogen niet wegkijken.”

(Foto: Boudewijn Benting. Op de foto: Wethouder Kleine overhandigt de Meldcode aan Sandra Wolken (Primenius) en Ria Rulshof (Openbaar Onderwijs Emmen) in het bijzijn van vertegenwoordigers van GGD Drenthe, Welzijnsgroep Sedna, stichting De Toegang en de gemeente.
De bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken.)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top