EEM Groepenkasten

N862 Klazienaveen-Emmen: verdubbeling of parallelweg?

n862 weg tussen klazienaveen en emmenKlazienaveen/Emmen – De N862, de weg tussen Klazienaveen en Emmen, en de N391 (Rondweg) zijn belangrijke verbindingswegen voor de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Al geruime tijd spreken beide partijen over de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid van deze wegen. De gemeente Emmen heeft bovendien de wens om de doorstroming naar de bedrijventerreinen A37 en Pollux in Klazienaveen en het industrieterrein Bargermeer in Emmen te verbeteren.

De provincie en de gemeente hebben afgelopen maandag op hoofdlijnen afspraken gemaakt en dit vastgelegd in het ‘Bereikbaarheidsakkoord N391-N862’. Voor de realisatie is een uitruil van de N862 en de N391 tussen beide partijen noodzakelijk.

Lees ook: Weg Klazienaveen-Emmen kan nu worden verdubbeld

N862: Verdubbeling of parellelweg

Bij de reconstructie van de N862 zal de doorstroming op deze weg tussen de aansluiting met de A37 en de Dordsestraat worden verbeterd. Hiervoor zijn 2 opties: ofwel een verdubbeling van de weg, ofwel het realiseren van een parallelweg tussen de A37 en Nieuw-Dordrecht dat aansluit op de Phileas Foggstraat.

De N391 zal worden omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dit betekent dat alle aansluitingen van de Rondweg vanaf de N34 tot en met de kruising Pottendijk zullen worden aangepakt.

Kostenplaatje

Met het ‘Bereikbaarheidsakkoord N391-N862’ is een bedrag van 90 miljoen euro gemoeid. Beide partijen zullen hiervan ongeveer de helft voor hun rekening nemen. Deze investering betreft de reconstructie van de N862 tussen de A37 en de Dordsestraat en de reconstructie van de N391 tussen de N34 en de kruising Pottendijk. De reconstructie van de aansluiting Rondweg – N34, de kruising Rondweg – N862 en de reconstructie van de kruising van de Rondweg met de Emmerweg vallen hier niet onder. Daarvoor zijn reeds in een eerder stadium afspraken gemaakt tussen de gemeente en de provincie. Ook de middelen zijn hiervoor reeds beschikbaar.

In 2028 klaar

Op 14 november moeten Provinciale Staten en op 20 december moet de gemeenteraad van Emmen de plannen beoordelen. Na goedkeuring van zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten worden de plannen uitgewerkt met belanghebbenden in een omgevingsproces. De verwachting is dat in 2028 het bereikbaarheidsakkoord helemaal is uitgevoerd.

(Bron: RTV Drenthe / Afbeelding: Google Maps)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top