EEM Groepenkasten

NMf Drenthe wil nieuwe aanpak voor lichthinder kassengebied Erica en Klazienaveen

kassen lichtoverlast lichtemissie glastuinbouw klazienaveen ericaKlazienaveen/Erica – Volgens de Natuur en Milieufederatie (NMf) Drenthe is er in het tuinbouwgebied rond Erica en Klazienaveen nog steeds sprak van lichthinder voor omwonenden, ondanks het landelijke beleid voor de vermindering van lichtoverlast kassen. De huidige regelgeving voor de beperking van lichtoverlast schiet tekort. De NMf Drenthe wil daarom dat landelijke partijen een nieuwe meerjaren-aanpak maken om te zorgen voor een lichthinder-vrije toekomst.

Minder zonuren

Om de groei van gewassen te bevorderen worden kassen verlicht door assimilatieverlichting. In Klazienaveen en Erica zitten veel rozenkwekers en rozen hebben meer licht en warmte nodig dan andere bloemen. Drenthe heeft minder zonuren dan de kustgebieden, waardoor telers in Drenthe meer kunstmatig moeten belichten. Het grootste gedeelte van het licht verlaat de kas via het dak. Van boven zijn de kassen goed zichtbaar als grote, licht uitstralende oppervlakten. In vergelijking met straatverlichting is de lichtintensiteit vrij hoog. Daarbij gaat het bij kassen om zeer grote oppervlakten.

Plan van Aanpak Lichtemissie

Het doel van het Plan van Aanpak Lichtemissie, zoals dat in 2005 door Stichting Natuur en Milieu en LTO Nederland is opgesteld, was om uiterlijk in 2008 de lichthinder door kassen voor iedereen terug te brengen tot een acceptabel niveau. Het ging hier met name om de bovenafscherming, want zij-afscherming was al langer wettelijk verplicht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wetgeving. We zijn inmiddels 10 jaar verder en nog steeds is er sprake van lichthinder voor omwonenden. Dat geldt overigens niet alleen voor het kassengebied rond Klazienaveen en Erica. Er zijn wel stappen gezet, maar de huidige regelgeving voorziet niet in het voldoende terugdringen van de lichthinder. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dan ook dat het tijd wordt om het gesprek over de lichtuitstoot van kassen opnieuw te openen. Volgens hen zou het met de huidige stand der techniek mogelijk moeten zijn om lichthinder van de glastuinbouw uiteindelijk te beperken tot nul.

Activiteitenbesluit lichtoverlast

Het Activiteitenbesluit omvat de regels voor de lichtoverlast. Er zitten een aantal goede elementen in, maar het is een erg ingewikkelde set aan regels. Het meest opvallende is het onderscheid tussen de donkerteperiode en de ‘nanacht’. De kassen moeten in de donkerteperiode van 18.00 tot 00.00 uur aan de bovenkant volledig zijn afgeschermd. Van 00.00 uur tot zonsopgang is nog een afscherming van 74% verplicht. Tevens zijn de regels nog weer afhankelijk van de periode van het jaar, de verlichtingsintensiteit, de ouderdom en de omvang van de kassen. Dit zorgt voor ingewikkelde regels die er toe leiden dat handhavend optreden nog geregeld nodig is en er ook af en toe dwangsommen moeten worden opgelegd. De NMf Drenthe wil daarom dat landelijke partijen werken aan vervolgstappen. Met de inzet van stimulerende beleidsinstrumenten en nieuwe technieken kunnen energiebesparing en vermindering van lichtuitstoot hand en hand gaan.

(Bron: agriholland.nl)Back To Top