EEM Groepenkasten

Onderzoek: aanleg spoorlijn Emmen-Groningen haalbaar?

spoorwegRegio – Als het aan gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe ligt komt er een onderzoek naar een spoorlijn tussen Emmen en Groningen. Is het haalbaar, vraagt hij zich af.

De spoorlijn zou een alternatief kunnen zijn voor de verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen. Die verdubbeling is gewenst, omdat de economische ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe baat heeft bij een snelle verbinding met Groningen. Volgens Brink is de verdubbeling niet haalbaar, omdat het geld ervoor ontbreekt. Daarom pleit de gedeputeerde om te gaan kijken naar alternatieven, waaronder de aanleg van een spoorlijn.

Alweer een onderzoek

Al jaren is de provinciale overheid bezig met onderzoekjes over een mogelijke verdubbeling van de N34 en de gevaarlijke punten en trajecten op deze drukke verkeersader van en naar Groningen. Op 3 juni 2016 werd door de Provincie onlangs nog bekend gemaakt:

‘dat het onderzoek voor een veiligere N34 na de zomer 2016 zal gaan starten. Tegelijkertijd worden dan de gevaarlijke locaties van de N34 in kaart gebracht. Die wil de provincie vervolgens aanpakken gezien het grote aantal ongevallen in de afgelopen tijd’.

Deze gevaarlijke locaties en situaties zijn toch al jaren bekend? En deze zijn toch al veelvuldig besproken? Op 19 April 2016: Provincie Drenthe stelt tracés verdubbeling N34 vast. Als er al een besluitvorming is gevormd, dan is er toch al lang en breed een ‘onderzoek’ geweest? En dan nu een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorlijn Emmen – Groningen?

Gedeputeerde Henk Brink:

Gedeputeerde Staten hebben de plannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen vastgesteld. De plannen worden breed ondersteund doordat ze vanaf schetsvorm zijn besproken met de plaatselijke belangen, dorpsbelangen en andere vertegenwoordigers van de lokale bevolking, gemeenten en met individuele bewoners in het gebied. De gemeenten Emmen en Coevorden starten zo spoedig mogelijk met de bestemmingsplanprocedure. “De provincie maakt zich sterk voor de verdubbeling, vanwege de verwachte toename van het verkeer en voor de versterking van de regionale economie. De gescheiden rijbanen, met ieder twee rijstroken, bevordert de verkeersveiligheid. En dat is heel belangrijk”, zegt gedeputeerde Henk Brink van Verkeer en Vervoer.

De provincie maakt zich sterk voor de verdubbeling van de N34, en dan als klap op de vuurpijl: De Spoorlijn Emmen – Groningen, opnieuw een onderzoek. De provincie weet waarschijnlijk niet dat er al een snelle, milieuvriendelijke busverbinding is tussen Emmen – Groningen en dat deze lijndienst ook gebaat is bij een eventuele verdubbeling tussen De Punt en Emmen.

Doen de ambtenaren dit om in de belangstelling te blijven? Helemaal niet nodig, de dagelijkse gebruikers van de N34 weten al jaren hoe het ervoor staat met de veiligheid van de N34, de ambtenaren staan dus al dagelijks in de belangstelling. Rijst de vraag, of wij de provincie(bestuurders) (nog) wel serieus moeten nemen, want als alle bedragen die aan ‘onderzoeken’ zijn besteed eens opgeteld gaan worden, en de som hiervan eens daadwerkelijk was besteed aan de verdubbeling, was de N34 dan al niet lang en breed klaar geweest voor de toekomst en in gebruik genomen?

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top