EEM Groepenkasten

Onthulling 1e herinneringsbord Project Lost Wings op zaterdag 29 april

lancaster mk II vliegtuig WOII Lost WingsZwartemeer – Na ruim een jaar voorbereidingen is het dan zo ver. Op zaterdag 29 april vanaf 10.00 uur wordt op locatie, bij de boerderij van Staatsbosbeheer aan de Kamerlingswijk OZ 83 in Zwartemeer, het eerste herinneringsbord onthuld van het project dat Lost Wings is gaan heten.

Lost Wings is het project dat zorg draagt voor het plaatsen van 19 herinneringsborden op locaties van 19 neergestorte vliegtuigen van zowel geallieerde als ook van Duitse zijde in de gemeente Emmen, waaronder onder andere in Klazienaveen.

Officiële onthulling

De officiële onthulling zal plaats vinden in aanwezigheid van een groot aantal genodigden en is ook toegankelijk voor het publiek. Er vinden meerdere handelingen plaats, maar in ieder geval wordt het woord gevoerd door René van der Weide, wethouder van de gemeente Emmen en Heiner Reinert, präsident van de Heimatverein Twist (D) die zal spreken namens een aantal Duitse organisaties. Ook Leo Hoogenberg, voorzitter van de Dorpsraad Zwartemeer levert een gesproken bijdrage.

De officiële onthulling en bijbehorende handelingen worden omlijst door enkele passende activiteiten waaronder die van een re-enactment groep en enkele historische verenigingen waarmee de sfeer en beelden van facetten van WOII worden opgeroepen. Ook voor kinderen zijn er, onder begeleiding, themagerichte activiteiten.

Lost Wings

Het idee voor het project Lost Wings is ontstaan tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling ‘Zwartemeer ….. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog’ die medio oktober 2015 werd gehouden in De Nachdwacht in Zwartemeer. Deze tentoonstelling werd een succes mede door de samenwerking van de organiserende Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer die bij uitvoering medewerking kreeg van de Studiegroep Luchtoorlog (SLO) Drenthe. Deze samenwerking leidde tot het idee om in de gemeente Emmen te komen tot een inventarisatie van alle neergestorte vliegtuigen tijdens WOII. Om vervolgens te komen tot het idee om daar ook herinneringsborden aan te koppelen en om ook een fietsroute (m.b.v. een app., routekaart e.a.) daar om heen te organiseren en om ook te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn om hetzelfde ook aan Duitse zijde te doen in samenwerking met Duitse collega-organisaties. Zowel aan Nederlandse als aan Duitse kant is het plan goed ontvangen en vervolgens is gestart met de voorbereidingen.

SLO Drenthe

Na veel research door de SLO Drenthe en na veel overleg georganiseerd door de Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer met partners aan Nederlandse (Emmense) kant met het oog op de te realiseren 19 herinneringsborden op crashlocaties in Nederland en na overleg aan Duitse zijde om ook daar te komen tot eerste inventarisatie van crashlocaties is het nu zover dat aan Nederlandse kant er 11 borden geplaatst kunnen worden voor 4 mei a.s. en dat het eerste bord onthuld wordt op 29 april.

Ook een aantal basisscholen in de gemeente verlenen medewerking aan het project door lesbrieven over het onderwerp in reguliere lessen te behandelen voorafgaande aan 29 april. En in de eerste week van mei is het mogelijk om in de schuur bij de boerderij van Staatsbosbeheer een kleine expositie met toelichting over Lost Wings te bezoeken.

Nog 8 herinneringsborden

Na 4 (en 5) mei wordt verder gewerkt aan realisatie van de nog resterende 8 herinneringsborden aan Nederlandse zijde, aan het realiseren van de genoemde fietsroute en aan de verdere uitwerking van het project Lost Wings aan de Duitse zijde. Daarbij betreft het crashlocaties die onmiddellijk aan de gemeentegrenzen van de gemeente Emmen gelokaliseerd kunnen worden.

Dit, eerste, traject van het project Lost Wings, de research en het verdere voorwerk voor het fabriceren en plaatsen van de herinneringsborden, is mede mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Emmen (Evenementenfonds), een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank Emmen-Coevorden en uit middelen van lokale/plaatselijke organisaties waaronder die van Zwartemeer die onder meer een deel van het programma op 29 april voor haar rekening neemt.

Programma 29 april 2017

project lost wings programma 29 april 2017 WOII

Tripadvisor NL 600x300
Algemeen Uitgaan


Back To Top