EEM Groepenkasten

Oproep aan onze inwoners om kandidaat raadslid te worden!

SOPE Soeverein Onafhankelijke Pioniers EmmenOns programma is zeer realistisch, het lost de armoede op, bestrijdt de krimp, schept wél vele banen, innoveert, investeert, pakt oorzaken aan, schrapt regels en bureaucratie, zorgt voor toegankelijke en betaalbare complementaire zorg en welzijn, ontlasting van mantelzorgers en vrijwilligers.

Het zorgt voor betaalbare woningen, een effectievere en dienstbare organisatie van de gemeente, voor meer gemeentelijke beleidsvrijheid, zelfbestuur, zelforganisatie, meer veiligheid en schept voorwaarden voor een ongedwongen onderlinge solidariteit. Wij staan voor soevereiniteit, privacy en het hanteren van het voorzorgsprincipe binnen al het beleid. Wij stoppen met onnodige juridische procedures tegen inwoners en ondernemers en gaan zaken op een normale menselijke manier oplossen.

Subsidies moeten niet in reeds volle zakken belanden, maar bij ons als inwoners en ondernemers (MKB). Beleidsontwikkeling begint bij ons als inwoners en ondernemers. Alle wijken en dorpen zijn ons even lief! Wij dulden geen belangenverstrengeling meer in de raad, geen vriendjespolitiek, en iedere inwoner en ondernemer krijgt weer gelijke kansen. We maken het aantrekkelijker om te wonen, werken, leren, sporten, recreëren en te winkelen. Wij lossen de leegstand op, stimuleren de vestiging van opleidingen.

We staan voor bescherming en onderhoud van ons gezamenlijk erfgoed en het tradities uitoefenen zonder overbodige bemoeizucht. Wij gaan een duurzame regionale economie en mogelijkheden voor het invoeren van een basisinkomen creëren. Wij zijn voor vrije kunstzinnigheid en creativiteit. Wij zijn tegen windmolenparken en voor échte duurzame energie. We willen geen uitstel meer, geen vertragingstactieken, geen uitsluiting van zienswijzen, inwoners en ondernemers.

Wij willen actie. Jij ook?

Wij willen actie. Jij ook? Doorbreek het machtskartel en de heersende tunnelvisies! Doorbreek de apathie in de Gemeenteraad en het College. Het is tijd voor vernieuwing! Kom in actie! Word lid van onze vereniging. Meld je nu aan om raadslid te worden. Meld je aan via www.sopemmen.nl of mail naar elbert@sopemmen.nl.

Uitvoering van onze visie geeft onze gemeente, inwoners, ondernemers, wijken en dorpen weer Vleugels!

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top