EEM Groepenkasten

Platform Beter Ondernemen Emmen organiseert bijeenkomst over energie

zonnepanelen zonnecellen zonnepark solarcels pixabayRegio – Op 10 oktober 2017 is er een bijeenkomst van Platform Beter Ondernemen Emmen bij het Sportlandgoed in Zwartemeer. Centraal hierbij staat de rol van Emmense bedrijven bij de nieuwe energietechnologieën.

Centrale vragen

De centrale vragen op deze platformbijeenkomst zijn:

  • Welke rol kunnen Emmense/Drentse bedrijven spelen bij de nieuwe energietechnologieën?
  • Hoe zorgen we ervoor dat wij als ondernemers bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën volop betrokken zijn?
  • Hoe kunnen we de lokale/regionale economie en de werkgelegenheid ermee versterken?
  • Heeft het nieuwe energieneutraal beleid de meeste kans van slagen als het democratisch, van onderop, vanuit onze eigen lokale samenleving en regio wordt opgezet?
  • Hoe kunnen de voordelen zoals lagere energierekeningen toevallen aan de huishoudens en ondernemingen in Emmen?

Deskundigen aan het woord

Voor deze bijeenkomst zijn de volgende deskundigen uitgenodigd:

  • De ondernemers Kirsten Zagt en Bernard de Geus over de nieuwe technologie van groengas;
  • Ondernemer Frank de Bruijn over het gebruik van restwarmte en de lokale energiescan;
  • Professor Frans Stokman van de RuG over decentraal energieneutraal beleid en de rol van energiecoöperaties;
  • Ondernemer, tevens voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën, Jan Nieboer: waarom onze regionale economie voordeel kan halen uit nieuwe technologiën (zonenergie, groengas etc) en nadeel zal ondervinden van de geplande windmolenparken.

Op 10 oktober aanstaande is vanaf 19.30 uur iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt welkom in Sportlandgoed Zwartemeer in Zwartemeer/Emmen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Noteer dinsdagavond 10 oktober dus alvast in je agenda.

Tripadvisor NL 600x300
from to
Algemeen


Back To Top